Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Úřední deska

vyvěšeno popis dokument
18.09.2014 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulicích Poddomí a Novoměstská v obci Dobruška
 PDF  (1 003.3 kB)
17.09.2014 Výběrové řízení - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobruška
 PDF  (59.3 kB)
17.09.2014 Výběrové řízení - referent odboru dopravy a správy vnitřních věcí Městského úřadu Dobruška (agenda přestupků a správních deliktů)
 PDF  (58.0 kB)
17.09.2014 Výběrové řízení - referent odboru dopravy a správy vnitřních věcí Městského úřadu Dobruška (schvalování technické způsobilosti vozidel)
 PDF  (57.5 kB)
17.09.2014 Nové jmenování zapisovatele do okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. - 11. října 2014
 PDF  (175.7 kB)
17.09.2014 Oznámení o výdání Změny č. 1 územního plánu obce Janov
 PDF  (173.5 kB)
15.09.2014 Oznámení zahájení řízení o 2. návrhu územního plánu Sedloňov
 PDF  (590.8 kB)
15.09.2014 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl 1/2 na stavbě č.e. 63 a pozemku v obci Opočno
 PDF  (494.7 kB)
12.09.2014 Nové jmenování zapisovatelů do okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. - 11. října 2014
 PDF  (204.1 kB)
11.09.2014 Stavební povolení pro stavbu Dobruška - chodník v Pulicích
 PDF  (99.0 kB)
10.09.2014 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Bačetín
 PDF  (45.5 kB)
10.09.2014 Dražební vyhláška - soubor movitých věcí
 PDF  (110.4 kB)
09.09.2014 Dražební vyhláška - Bytová jednotka č.p. 439 - České Meziříčí
Exekuční_příkaz.pdf
 PDF  (144.7 kB)
usnesení.pdf
 PDF  (162.6 kB)
09.09.2014 Úprava provozu - Mělčany
oznámení.pdf
 PDF  (72.7 kB)
mapa.pdf
 PDF  (738.0 kB)
09.09.2014 Oznámení o nálezu ztracených věcí
 PDF  (38.6 kB)
08.09.2014 Záměr uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi Městem Dobruška a Tělovýchovnou jednotou Dobruška
 PDF  (27.1 kB)
05.09.2014 Dražební vyhláška - stavba čp. 213 a pozemky v obci Opočno
 PDF  (143.6 kB)
03.09.2014 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na pozemcích v obci Cerekvice nad Bystřicí
 PDF  (453.6 kB)
02.09.2014 Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013
 PDF  (124.8 kB)
02.09.2014 Dražební vyhláška - ideální podíl o velikosti 1/6 na stavbě čp. 152 a pozemcích v obci České Meziříčí
 PDF  (772.6 kB)
01.09.2014 Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Bačetín
 PDF  (552.6 kB)
29.08.2014 Úprava provozu - Králova Lhota
stanovení.pdf
 PDF  (70.1 kB)
priloha1.pdf
 PDF  (882.1 kB)
priloha2.pdf
 PDF  (808.9 kB)
29.08.2014 Dražební vyhláška - pozemky a stavba č.p. 152, České Meziříčí
exekucni_prikaz.pdf
 PDF  (191.1 kB)
usneseni.pdf
 PDF  (171.5 kB)
20.08.2014 Oznámení o nálezu ztracených věcí
 PDF  (38.6 kB)
20.08.2014 Dražební vyhláška - televize a notebook
 PDF  (309.5 kB)
14.08.2014 Dražební vyhláška - rybářské pruty
 PDF  (185.6 kB)
06.08.2014 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
 PDF  (775.8 kB)
29.07.2014 Dražební vyhláška - budova čp. 13 a pozemek v k.ú. Domašín u Dobrušky
 PDF  (2 525.7 kB)
17.07.2014 Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obci přímo Městskému úřadu Dobruška
 PDF  (457.7 kB)
16.07.2014 Dražební vyhláška - družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu Průkopník a právo užívání družstevního bytu 3+1 s příslušenstvím v budově čp. 60 v obci Rohenice
 PDF  (76.4 kB)
11.07.2014 Výběrové řízení na prodej nemovitostí - budova čp. 285 a pozemky v obci Dobruška
 PDF  (70.2 kB)
zpět