Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Úřední deska

vyvěšeno popis dokument
17.12.2014 Oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce
 PDF  (40.4 kB)
17.12.2014 Oznámení o vydání Územního plánu Sedloňov
 PDF  (575.2 kB)
12.12.2014 Obecně závazná vyhláška č. 6/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky
 PDF  (3 421.7 kB)
11.12.2014 Oznámení o zahájení stavebního řízení - stavební úpravy ulice na Švamberku v Opočně
 PDF  (96.7 kB)
11.12.2014 Dražební vyhláška - orná půda
 PDF  (381.0 kB)
09.12.2014 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby Obslužný objekt lyžařských běžeckých tratí v Deštném v Orlických horách
 PDF  (36.6 kB)
08.12.2014 Návrh rozpočtu Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky na rok 2015
 PDF  (21.2 kB)
08.12.2014 Závěr zjišťovacího řízení Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov
 PDF  (26.2 kB)
27.11.2014 Dražební vyhláška - Horské kolo Merida
 PDF  (225.4 kB)
20.11.2014 Změna hranice evropsky významné lokality Trčkov
 PDF  (449.6 kB)
20.11.2014 Změna hranice evropsky významné lokality Panský vrch
 PDF  (368.4 kB)
20.11.2014 Změna hranice evropsky významné lokality Halín
 PDF  (351.6 kB)
10.11.2014 Dražební vyhláška - budova čp. 315 a pozemky v obci Opočno
 PDF  (136.5 kB)
06.11.2014 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl o velikosti 6/10 celku ke stavbě čp. 750 a pozemkům v obci Dobruška
 PDF  (164.3 kB)
04.11.2014 Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.10.2014
 XLSX  (30.2 kB)
29.10.2014 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 na pozemcích v obci Opočno
 PDF  (96.8 kB)
20.10.2014 Dražební vyhláška - právo užívání družstevního bytu č. 122 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v budově čp. 60 v obci Rohenice
 PDF  (96.2 kB)
06.08.2014 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
 PDF  (775.8 kB)
21.12.2011 Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou v Dobrušce
 PDF  (39.1 kB)
zpět