Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Úřední deska

vyvěšeno popis dokument
26.09.2014 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
 HTML  
25.09.2014 Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (obytná zóna v lokalitě V POLI) a na silnici č. III/30817 v obci České Meziříčí
 PDF  (638.0 kB)
25.09.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
 PDF  (950.8 kB)
22.09.2014 Dražební vyhláška - bytový dům čp. 1150-1151 a pozemky v obci Rychnov nad Kněžnou
 PDF  (174.2 kB)
18.09.2014 Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace - Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská
 PDF  (491.9 kB)
18.09.2014 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulicích Poddomí a Novoměstská v obci Dobruška
 PDF  (1 003.3 kB)
17.09.2014 Výběrové řízení - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobruška
 PDF  (59.3 kB)
17.09.2014 Výběrové řízení - referent odboru dopravy a správy vnitřních věcí Městského úřadu Dobruška (agenda přestupků a správních deliktů)
 PDF  (58.0 kB)
17.09.2014 Výběrové řízení - referent odboru dopravy a správy vnitřních věcí Městského úřadu Dobruška (schvalování technické způsobilosti vozidel)
 PDF  (57.5 kB)
17.09.2014 Nové jmenování zapisovatele do okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. - 11. října 2014
 PDF  (175.7 kB)
17.09.2014 Oznámení o výdání Změny č. 1 územního plánu obce Janov
 PDF  (173.5 kB)
15.09.2014 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl 1/2 na stavbě č.e. 63 a pozemku v obci Opočno
 PDF  (494.7 kB)
10.09.2014 Dražební vyhláška - soubor movitých věcí
 PDF  (110.4 kB)
09.09.2014 Dražební vyhláška - Bytová jednotka č.p. 439 - České Meziříčí
Exekuční_příkaz.pdf
 PDF  (144.7 kB)
usnesení.pdf
 PDF  (162.6 kB)
09.09.2014 Oznámení o nálezu ztracených věcí
 PDF  (38.6 kB)
05.09.2014 Dražební vyhláška - stavba čp. 213 a pozemky v obci Opočno
 PDF  (143.6 kB)
03.09.2014 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na pozemcích v obci Cerekvice nad Bystřicí
 PDF  (453.6 kB)
02.09.2014 Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013
 PDF  (124.8 kB)
02.09.2014 Dražební vyhláška - ideální podíl o velikosti 1/6 na stavbě čp. 152 a pozemcích v obci České Meziříčí
 PDF  (772.6 kB)
01.09.2014 Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Bačetín
 PDF  (552.6 kB)
14.08.2014 Dražební vyhláška - rybářské pruty
 PDF  (185.6 kB)
06.08.2014 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
 PDF  (775.8 kB)
17.07.2014 Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obci přímo Městskému úřadu Dobruška
 PDF  (457.7 kB)
16.07.2014 Dražební vyhláška - družstevní podíl ve Stavebním bytovém družstvu Průkopník a právo užívání družstevního bytu 3+1 s příslušenstvím v budově čp. 60 v obci Rohenice
 PDF  (76.4 kB)
21.12.2011 Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Vodou v Dobrušce
 PDF  (39.1 kB)
zpět