Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Úřední deska

vyvěšeno popis dokument
23.04.2014 Oznámení Finančního úřadu o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitostí na rok 2014
 PDF  (411.7 kB)
23.04.2014 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - ZD Dobruška, modernizace produkčních stájí
 PDF  (58.1 kB)
22.04.2014 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2014 - 2020
 PDF  (27.7 kB)
18.04.2014 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Dobruška, chodník v Pulicích
 PDF  (53.3 kB)
17.04.2014 Výběrové řízení - pronájem stánku na koupališti v Dobrušce
 PDF  (80.4 kB)
17.04.2014 Výběrové řízení na prodej nemovitostí - budova čp. 285 a pozemky v obci Dobruška
 PDF  (68.5 kB)
17.04.2014 Stavebního povolení - Rekonstrukce místní komunikace ul. 1. Máje, Dobruška
 PDF  (175.1 kB)
16.04.2014 Záměr uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě 433/2005 o nájmu pozemků uzavřené dne 2.9.2005 mezi městem Dobruška a Zemědělským družstvem Dobruška
 PDF  (22.9 kB)
16.04.2014 Záměr směny pozemku parc.č. 23/9 a části pozemku parc.č. 368/1 za pozemek parc.č. 368/7 a za části pozemků parc.č. 21/2 a st. 20/1 v k.ú. Mělčany u Dobrušky
 PDF  (55.7 kB)
16.04.2014 Územní rozhodnutí o umístění stavby - cyklostezka Dobruška - Opočno
 PDF  (412.6 kB)
14.04.2014 Územní rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce
 PDF  (74.8 kB)
14.04.2014 Dražební vyhláška - budova čp. 14 a pozemek v k.ú. Mělčany u Dobrušky
 PDF  (116.8 kB)
10.04.2014 Jmenování zapisovatelů do okrskových volebních komisí na území města Dobrušky pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
 PDF  (476.0 kB)
10.04.2014 Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Dobruška
 PDF  (1 165.8 kB)
09.04.2014 Dražební vyhláška - zemědělská stavba a pozemek v obci Kounov
 PDF  (101.3 kB)
09.04.2014 Oznámení o nálezu ztracených věcí
 PDF  (25.2 kB)
31.03.2014 Dražební vyhláška - soubor movitých věcí (traktor, nákladní automobil, nářadí, kancelářský nábytek, ...)
 PDF  (103.1 kB)
17.03.2014 Dražební vyhláška - stavba č.e. 17 a pozemky v obci Ohnišov
 PDF  (493.2 kB)
zpět