Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Projekty financováné z prostředků EU

Přeshraniční spolupráce měst Radków - Dobruška prostřednictvím vizuálních informačních systémů

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Město Dobruška spolu s polským partnerem městem Radków požádalo o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013, Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Projekt byl v roce 2009 schválen v plném rozsahu a je registrován pod číslem CZ.3.22/3.3.02/09.01136 pod názvem "Přeshraniční spolupráce měst Radków - Dobruška prostřednictvím vizuálních informačních systémů".

Projekt se realizoval jeden rok - červenec 2009 - červen 2010 a jeho zaměření je cíleno především na návštěvníky české a polské příhraniční oblasti a mottem jsou zejména slavné osobnosti, které v obou regionech tvořily. Slavný malíř František Kupka, žijící a začínající svoji světoznámou tvorbu v Dobrušce a Alois Beer, kronikář a malíř.

Pro návštěvníky našeho města je na náměstí F. L. Věka nainstalována interaktivní informační tabule, s mapou česko-polského příhraničí a mapou města Dobrušky s vyznačením nejzajímavějších turistických cílů, které jsou doplněny snímky těchto míst a portréty osobností, které oba regiony spojují.

Informace v tomto zvukovém průvodci jsou podávány ve čtyřech jazycích a to češtině a polštině, a dále němčině a angličtině. Po zvolení číselného kódu se rozsvítí dioda, která ukáže na mapě zvolené místo. Dalším číselným kódem je zvolen jazyk, v němž jsou informace poskytovány. Zvukový průvodce je v provozu denně po celých 24 hodin.

Z projektu jsou dále financovány čtyři obdobné mapy bez ozvučení, které jsou postaveny na frekventovaných místech v Dobrušce a to u Kina 70, na Laichterově ulici u autobusové zastávky, dále v ulici Solnické a poslední stojí u poblíž nádraží ČD na autobusovém nádraží. Na všech těchto panelech najde turista základní informace o Dobrušce a obou regionech. V rámci projektu realizoval obdobné poutače a mapy na svém území i polský partner.

Informační kiosek umístěný na náměstí F. L. Věka u infocentra poskytuje 24 hodin informace prostřednictvím přístupu na některé internetové stránky. Samozřejmě, že zde zájemce najde i webové stránky obou partnerských měst Dobrušky a Radkówa, odkazy na turistické cíle, nebo další informační centra a jiné.

Pro doplnění celého souboru informací byly v rámci projektu vydány propagační tiskoviny a to v jazyce českém společná publikace obou měst se snímky a informacemi z obou regionů. Obdobný výtisk je k dispozici i u polského partnera v jazyce polském, který mimo to v nákladu tří tisíc kusů vydal i CD informující o Dobrušce a Radkówě a jejich okolí.

V jazycích českém, polském a anglickém jsou pro návštěvníky připraveny čtyři propagační materiály malého formátu přibližující Dobrušku a Radków, dále slavné osobnosti - "Po stopách Aloise Beera" a "Krajem Františka Kupky" a poslední s názvem "Poutní místa Dobrušska".

Celý komplex doplňují dva výpravné soubory pohlednic obou malířů, s texty opět ve zmíněných třech jazycích.

Posledním produktem, realizovaným z projektu je malý upomínkový předmět - magnetka, která představuje obě partnerská města Radków a Dobrušku.


Propagační materiály:

JPG (3 296 kB) PDF (435 kB) PDF (405 kB) PDF (69 kB)
Informační tabule
nám. F. L. Věka
Soubor pohlednic
František Kupka
Soubor pohlednic
Alois Beer
Magnetka Radków - Dobruška
PDF (1 626 kB) PDF (921 kB) PDF (627 kB) PDF (1 230 kB) PDF (587 kB) PDF (539 kB)
Skládačka Dobruška Skládačka Radków Skládačky Radków-Dobruška, Krajem Františka Kupky, Po stopách Aloise Beera do Vambeřic, Duchovní místa Dobrušska


zpět