Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Informace o městě

Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky

adresa:


vedoucí organizační složky:  
telefon:
e-mail:


zástupce vedoucího:
telefon:
e-mail:
nám. F. L. Věka 11
518 01  Dobruška

Mgr. Petr Poláček
777 418 136
kultura@mestodobruska.cz
sport@mestodobruska.cz

Ing. Monika Nýčová
494 629 534, 777 418 749
m.nycova@mestodobruska.cz

Předmět činnosti:

Zařízení je kulturně společenskou institucí zřízenou za účelem zabezpečení kompletní služby kulturně společenského a vzdělávacího vyžití občanů města a regionu, organizování kulturních a společenských akcí města, koordinace rozvoje a propagace kulturně společenského dění ve městě i regionu, zabezpečení rozvoje turistického ruchu a propagace města, péče o městský knihovní fond a jeho rozšiřování pro potřeby města a přilehlých obcí, vytváření podmínek pro zájmovou činnost občanů, účast na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže, spolupráce s kulturní komisí, školami, spolky, zájmovými organizacemi na území města, regionu a dalšími složkami města. Sportovní zařízení poskytují sportovní, tělovýchovné a rekreační služby na území města. Vytváří podmínky pro rozvoj sportovního, tělovýchovného a společenského života ve městě a jeho okolí.


Facebook - Kultura Dobruška
Kulturní zařízení:
Informační centrum (nám. F. L. Věka 32)
Kulturní dům (Nádražní 535)
Městská knihovna (Na Budíně 850)
Vlastivědné muzeum (Šubertovo nám. 45)
Společenské centrum - Kino 70 (Komenského 70)

Facebook - Bazén, sauna, koupaliště Dobruška
Sportovní zařízení:
·Krytý bazén a letní koupaliště (Mírová 890)
·Městský stadion Václava Šperla (Mělčanská 118)
·Sokolovna (Opočenská 585)
zpět