Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Informace o městě

Drejsl Radim

Radim Drejsl hudební skladatel

* 29.4.1923 v Dobrušce
† 20.4.1953 v Praze

Již v době, kdy studoval na rychnovském gymnáziu, na kterém v roce 1942 maturoval, komponoval. V letech 1942 - 1946 studoval na pražské konzervatoři skladbu, klavír a dirigování. V prvních poválečných letech patřil Radim Drejsl k organizátorům dobrušského kulturního života. Své hudební vzdělání prohloubil v letech 1946 - 1950 studiem na pražské Akademii múzických umění. V roce 1949 se stal uměleckým vedoucím Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Jeho umělecká tvorba, vojenské a masové písně nového typu, které svědčí o nesporném talentu autora, jsou v mnohém poplatné době, v níž vznikaly, a jejímu politickému ovzduší. Vedle tehdy populárních vojenských a budovatelských písní komponoval hodnotnější díla v oblasti vážné hudby. Drejslova hudba je tématicky rozsáhlá, pokusil se i o operu. V nedožitých třiceti letech dobrovolně ukončil svůj život.


Drejsl na koncertě v Dobrušce Drejslův notový záznam
Drejslův hrob v dobrušském kolumbáriu Odhalení pamětní desky Radimu Drejslovi
zpět