Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Město Dobruška

Seznam organizací města

 Příspěvkové organizace zřizované městem Dobruška
· Dům dětí a mládeže (Domašínská 363)
· Mateřská škola J. A. Komenského (J. A. Komenského 577)
· Základní škola Fr. Kupky (Fr. Kupky 350)
· Základní škola Pulická (Pulická 378)
· Základní umělecká škola (Kostelní 428)

 Organizační složky města Dobrušky
zpět