Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povodňová komise Města Dobruška

Předseda:
Místopředseda:

Tajemník:
Ing. Petr Lžíčař
Ing. Petr Poláček
Bc. Jaroslav Bořek
starosta města
místostarosta města

referent krizového řízení
 
Členové: Petr Sadovský
Ing. Tomáš Seidl
Ing. David Baše
Ing. Blanka Coufalová
Bc. Jaroslav Bořek
Josef  Málek
npor. Bc. Luboš Petera
místostarosta města
vedoucí oddělení životního prostředí
referent oddělení životního prostředí
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí
referent krizového řízení

velitel JSDH města
vedoucí OO Policie ČR Dobruška
Činnost:

Povodňová komise města Dobruška je zvláštním orgánem města, jehož úkolem je vhodnými opatřeními minimalizovat důsledky povodní. Pracoviště povodňové komise je v budově čp. 11 nám. F. L. Věka, 518 01  Dobruška.

  • povodňová komise města řídí, koordinuje a  ukládá opatření na ochranu před přirozenou povodní podle povodňového plánu v  územím obvodu města Dobrušky od vyhlášení II. stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti
  • vyhlašuje a odvolává jednotlivé stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
  • zabezpečuje varování právnických a fyzických osob s využitím dostupných technických prostředků města
  • provádí povodňové prohlídky, organizuje hlásnou a hlídkovou službu
  • v případě nutnosti zabezpečuje a organizuje evakuaci osob před hrozícím nebezpečím
  • vydává příkazy, závazné pokyny a výzvy, příp. nařízení obce k realizaci přijatých opatření
  • informuje o vzniklé situaci sousední obce po toku Dědiny a pravidelně o vniklé situaci informuje nadřízené povodňové orgány