Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Novinky

· 18.09.2014 Ocenění starostů za období 2010 - 2014
Ve španělském sále Pražského hradu se v úterý 16. září sešlo více než 600 starostů a dalších pozvaných hostů. Za přítomnosti prezidenta republiky, předsedy vlády, předsedů Poslanecké sněmovny a Senátu, dalších vysokých ústavních činitelů a hejtmanů jednotlivých krajů zde převzal starosta Dobrušky Ing. Mgr. Petr Tojnar ocenění "Nejlepší starosta 2010 - 2014" jako vítěz soutěže konané pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a pořádané Svazem měst a obcí ČR za jednotlivé kraje. "Toto ocenění považuji za uznání nejen své práce, ale i práce všech zaměstnanců města a v širším smyslu i všech našich občanů," reagoval po svém návratu pan starosta.
Tisková zpráva
· 25.08.2014 Oznámení havárie vodovodního přivaděče v Mělčanech
Oznámení o havárii přiváděcího vodovodního řádu pro město Dobruška a následném nezbytném přerušení dodávky vody do města při opravě této havárie.
· 25.08.2014 Přerušení dodávky pitné vody
AQUA SERVIS a.s. oznamuje, že zítra 26.8.2014 od 7 hodin nepoteče voda v celé Dobrušce, v Běstvinách, v Křovicích a na Dolech. Předpokládané ukončení odstávky vody je plánované na středu 27. 8. 2014 na 7 hodin ráno. Náhradní zásobování pojízdnou cisternou je zajištěno. V případě dotazů se obracejte na dispečink AQUA Servisu a.s., telefon 494 539 111 nebo na pana Jiřího Čepelíka, tel.: 602 274 703. Dodávka pitné vody bude přerušena v ulicích města Dobruška: Mírová – celá včetně bazénu, ubytovny čp. 320, Podorlické kartonážní spol. s r.o., část vojenské posádky, Solnická – celá, Družstevní – celá, Za Univerzitou – celá, Laichterova – celá, Orlická – celá, část ul. Domašínská, část ul. Na Příčnici – čp. 671. 672, 101, 690(včetně domova důchodců), část ul. Fr. Kupky – čp. 965 + celá škola a vývařovna, Javorová – celá včetně pobočky Grafitec čp. 968 + 969, část ul. Opočenská, Mělčany, dále v obcích: Běstviny, Křovice, Doly, Chábory, Podbřezí
· 07.08.2014 Posunutí termínu přerušení dodávky pitné vody
Původně ohlášené přerušení dodávky pitné vody příští týden od 12. do 13. srpna 2014 v Dobrušce, Mělčanech a v některých okolních obcích se ruší. Plánovaný zásah na vodovodním potrubí provede Aqua Servis a.s. zhruba o 14 dní později. Přesný termín bude včas sdělen.
· 07.08.2014 Přerušení dodávky tepla
V úterý 12. srpna 2014 od 8:00 do 18:00 hodin bude přerušena dodávka tepla a tím i teplé vody všem odběratelům z Centrálního zdroje tepla. Důvodem jsou plánované práce na energetickém zařízení.
· 01.08.2014 Informace k výskytu případů onemocnění virovou hepatitidou typu A u občanů města Dobrušky
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje žádá pravidelné strávníky Penzionu a restaurace U Zelingerů, kteří se v daném zařízení stravovali zhruba v období od poloviny května do konce června 2014, aby se přihlásili na níže uvedených kontaktech. V daném období došlo velice pravděpodobně ke kontaminaci některého jídla či jídel virem žloutenky typu A. Další informace v dokumentu.
· 31.07.2014 Přerušení dodávky pitné vody
AquaServis a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodního řadu bude přerušena dodávka pitné vody v pátek 1. srpna 2014 od 7 do 14 hodin v Dobrušce v ul. Radima Drejsla, Mlýnská, Sadová a Na Hřišti.
· 25.07.2014 Přerušení dodávky pitné vody
Aqua Servis, a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodního řadu bude v pondělí 28. července od 9 do 12 hodin přerušena dodávka pitné vody v Domašíně od kapličky směrem k Cháborám.
· 15.07.2014 Přerušení dodávky pitné vody
Aqua Servis, a.s. oznamuje, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu bude ve středu 16. července od 7:30 do 12 hodin přerušena dodávka pitné vody v Dobrušce, ulici Za Univerzitou čp. 860 - 869 a 871 - 874.
· 18.06.2014 Upozornění
Z důvodu neavizovaného výpadku elektrické energie v budově Komenského 629 jsou dnes 18.06.2014 do 15:30 hod. mimo provoz registry odboru dopravy (registr vozidel a řidičů) a matrika.
· 17.06.2014 Dobrušsko - stopami minulosti
Město Dobruška vydalo novou publikaci přibližující historii a památky našeho regionu. Knihu autorů Jiřího Macha, Petra Slavíka, Josefa Frýdy a Petra Šulce, nazvanou Dobrušsko-stopami minulosti, která obsahuje příběhy více než stovky památkových objektů na Dobrušsku, doprovází množství fotografií. K dostání je v informačním centru nebo ve vlastivědném muzeu v Dobrušce za velmi příznivou cenu 290 Kč.
· 12.06.2014 Přerušení dodávky pitné vody
Aqua Servis, a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodního řadu bude v pátek 13. června od 7:30 do 11 hodin přerušena dodávka pitné vody v Dobrušce, ulici Za Univerzitou a areálu Technických služeb.
· 04.06.2014 Uzavření matriky
Dne 5.6.2014 bude uzavřena matrika MěÚ Dobruška z důvodu školení. Ověření bude provádět Rita Machatová na podatelně MěÚ Dobruška.
· 02.06.2014 Přerušení dodávky pitné vody
Aqua Servis, a.s. oznamuje, že z důvodu opravy a odkalování vodovodního řadu bude v úterý 3. června od 7:30 do 11:30 hodin přerušena dodávka pitné vody v Dobrušce, ulice Mírová.
· 29.05.2014 Uzavření MŠ o letních prázdninách
Mateřská škola J. A. Komenského, se sídlem Komenského 577, 518 01 Dobruška bude v době letních prázdnin uzavřena od 30. 6. do 1. 8. 2014. Odloučené pracoviště MŠ, se sídlem Za Univerzitou 875, 518 01 Dobruška bude uzavřeno od 28. 7. do 22. 8. 2014. Obě budovy budou naráz uzavřeny v týdnu od 28. 7. do 1. 8. 2014.
· 07.05.2014 Upozornění
Ve čtvrtek 8.5.2014 je poslední den, kdy lze osobně podat (i přijmout doručenou) žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu (23. a 24.5.2014).
· 02.05.2014 Pozvánka
Město Dobruška srdečně zve občany k účasti na pietním aktu při příležitosti připomenutí konce druhé světové války. Slavnostní akce za přítomnosti představitelů města a zástupců Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška se uskuteční ve středu 7. května 2014 a zahájena bude v 11 hodin položením věnců u památníku obětem nacismu u SPŠelit v ulici Čs.odboje.
Všichni jste srdečně zváni.
· 15.04.2014 Problémy s doručením emailů
V posledních několika dnech jsme zaznamenali problém s nedoručitelností emailů z adres seznam.cz a email.cz. Je to proto, že jejich mailové servery se dostali na blacklist společnosti SpamCop a náš mailový server je proto vrací. Technici Seznam.cz o této situaci vědí a probíhají intenzívní práce a jednání ohledně řešení nastalé situace. Předpokládáný termín vyřešení je 29.4.2014.
· 14.04.2014 Dobrušská pouť 2014
Ve dnech 23. - 25. května 2014 pořádá Město Dobruška tradiční pouť. Zájemci o stánkový prodej naleznou bližší informace v propozicích.
· 11.04.2014 Veřejné projednání územního plánu

Ve středu 21. května 2014 v 17,00 hodin se ve Společenském centru - Kino 70 v Dobrušce koná veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Dobruška. Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout ve lhůtě od 10. 4. 2014 do 28. 5. 2014:

  • v kanceláři úřadu územního plánování, odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška (nám. F. L. Věka č.p. 32, kancelář č. 107)
  • na internetových stránkách města Dobrušky www.mestodobruska.cz/upd_dobruska
· 11.04.2014 Veslujeme s Vyšehradským fondem
Slovenská asociace halového veslování Vás zve na soutěž Veslujeme s Vyšehradským fondem. Soutěž se bude konat 30. dubna 2014, 11:00 hod. v Gymnáziu Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica. Další informace v pozvánce.
· 09.04.2014 Přerušení dodávky pitné vody
Aqua Servis, a.s. oznamuje, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody zítra, ve čtvrtek 10. dubna od 7 do 14 hodin v Dobrušce na sídlišti "Hečmanda". Jedná se o domy s číslem popisným 985 až 993, dále čísla 979 a 980. Po dobu opravy bude k dispozici voda z cisterny umístěné na vozidle Citroen Jumper označeným firmou Aqua Servis.
· 27.03.2014 Dobrušský filmový Jukebox
Všem filmovým fanouškům představujeme nový projekt, ve kterém je možné hlasováním ovlivnit program Kina 70 na následující měsíc. Stačí jednoduše hlasovat pro Váš oblíbený český a zahraniční film na stránkách Společenského centra - Kina 70. Každý měsíc se pak ten s nejvyšším počtem hlasů z každé kategorie objeví v programu kina.
· 19.03.2014 Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24.05.2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Žádost o vydání voličského průkazu a další související formuláře naleznete na informační vývěsce.
· 28.02.2014 Kurz tance a společenské výchovy pro začátečníky
Předběžné přihlášky můžete podávat od 3. března 2014 osobně v informačním centru na předtištěný formulář, který tam bude k dispozici, nebo elektronicky prostřednictvím formuláře, který po vyplnění zašlete na adresu kdmd.dobruska@tiscali.cz.
· 13.02.2014 Telefonní linky funkční
Pevné telefonní linky na MÚ Dobruška opět fungují. Děkujeme za pochopení.
· 03.02.2014 Odstávka telefonních linek
Na MÚ Dobruška došlo k odstávce pevných telefonních linek. Jednotlivým pracovníkům je možné se dovolat pouze prostřednictvím mobilních telefonů. Telefonní čísla naleznete v kontaktech po rozkliknutí detailu osoby. Tento stav by měl být vyřešen během tohoto týdne. Omlouváme se za komplikace.
· 29.01.2014 ČTYŘI DOHODY - záznam divadelního představení
Upozorňujeme, že pro velký zájem opakujeme záznam divadelního představení ČTYŘI DOHODY ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 20 hodin ve Společenském centru - Kině 70. Jedná se o Duškovu hru, inspirovanou nadčasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Rize za osobní svobodou a štěstím. Slovem, tělem, hudbou a srdcem. Hrají: Alan Vitouš, Pjér la Šéź a Jaroslav Dušek. Cena vstupenky 80 Kč, možná rezervace v informačním centru na tel. 494 629 581.
· 23.01.2014 Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014
DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína, Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů 151 468 Kč
VAL, CHLÍSTOV 10 088 Kč
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce, Mokrého 63 434 Kč
POHOŘÍ 15 485 Kč
SEMECHNICE 9 754 Kč
TRNOV 5 906 Kč
HOUDKOVICE 4 910 Kč
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 17 843 Kč
PŘEPYCHY, Záhornice 24 737 Kč
KOUNOV 7 861 Kč
OČELICE, Městec n. Dědinou 11 925 Kč
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště, Chmeliště 25 320 Kč
BYSTRÉ V O.H. 12 889 Kč
JANOV A TIS 5 863 Kč
OHNIŠOV 13 221 Kč
SNĚŽNÉ 6 505 Kč
SEDLOŇOV 7 703 Kč
DOBŘANY, Nedvězí 7 638 Kč
BOHDAŠÍN 5 278 Kč
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška 16 981 Kč
BAČETÍN 5 973 Kč
DEŠTNÉ V O. H. 8 675 Kč
OLEŠNICE V O. H. 5 830 Kč
TÝNIŠTĚ N. O. 7 236 Kč
LÍPA N. O. 4 216 Kč
CELKEM 456 739 KčVšem dárcům srdečně děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2014!
· 15.01.2014 Upozornění
Upozorňujeme občany, že ve dnech 17., 24. a 31. ledna 2014 (vždy pátek) bude Obecní živnostenský úřad pro veřejnost uzavřen. Neodkladné záležitosti lze vyřídit po telefonické domluvě - telefonní čísla 494 629 659, 494 629 657.
· 12.12.2013 Celostátní vyhodnocení výzkumu Město pro byznys 2013
Dne 11. 12. 2013 proběhlo celostátní vyhlášení výsledků výzkumu Město pro byznys 2013. Město Dobruška obhájilo krásné 3. místo z celkového počtu 205 měst třetího stupně z celé naší republiky. Mezi prvenství našeho města patří vysoký počet úředních hodin, odborná kompetence úředníků a rychlost vyřizování agendy. Radnice Dobrušky dle výzkumu vykazuje vysokou likviditu, nadprůměrné kapitálové výdaje a podprůměrné náklady na dluhovou službu.

Více informací naleznete na www.mestoprobyznys.cz.

PDF (367 kB)
· 27.11.2013 Nejlepší přístup veřejné správy k občanůn a podmínky pro podnikatele v Královéhradeckém kraji má Dobruška
V úterý 26.11.2013 se uskutečnilo v Hradci Králové vyhlášení krajských výsledků výzkumu Město pro byznys, kterou pořádá týdeník Ekonom. Město Dobruška zopakovalo úspěch z minulého roku a opět se umístilo na prvním místě. Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky. Odborníci hodnotí 50 kritérií ve dvou oblastí, a to podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Podrobnější výsledky a informace o výzkumu naleznete na adrese: www.mestoprobyznys.cz.

PDF (521 kB)
· 08.10.2013 Virtuální Univerzita třetího věku v Dobrušce!

Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.

Neváhejte a přijďte mezi nás! Výuka bude probíhat v malém sále Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce. První přednáška dalšího semestru se bude konat ve středu 12. února 2014 od 9 hodin, tématem nadcházejícího semestru budou Evropské kulturní hodnoty. Bližší informace podá Bc. Jana Lukešová, tel. 724 986 460, j.lukesova@mestodobruska.cz. www.e-senior.cz

Úřední deska
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013
Integrovaný operační program
odkazy:
počasí:
Na úřad přes internet
Orlické hory a Podorlicko
Informační síť
Věcně o Evropě
Český statistický úřad
Regionální Informační Servis
Xmap - Internetový mapový portál
CZREGION - Regionální informační portál
Královéhradecký kraj
Meteopress.cz - počasí
kamery:
Online kamery
Mezinárodní hudební festival F. L. Věka
Výběr nemovitostí v obci ze serveru reality.cz


včetně okolí