Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Městský úřad

Kontaktní informace

ADRESA:Městský úřad Dobruška
nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška
TEL:+420 494 629 580
FAX:+420 494 629 582
EMAIL:posta@mestodobruska.cz - e-podatelna

Provozní doba městského úřadu:

pondělí7:30 - 17:00 hod.
úterý7:30 - 15:00 hod.
středa7:30 - 17:00 hod.
čtvrtek7:30 - 15:00 hod.
pátek7:30 - 13:30 hod.*

* Registr vozidel a řidičských průkazů, úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky a evidence obyvatel na odboru dopravy a správy vnitřních věcí MÚ je z organizačních důvodů každý pátek pro veřejnost uzavřen. Neodkladné záležitosti lze vyřídit na základě objednávky předem.


Podatelna městského úřadu je uzavřena každý pracovní den od 11:45 do 12:30 hodin.


Popis městského úřadu

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Rada města zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Městský úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu.


Do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Dobruška patří obce Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziřící, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov a Val.
Do obvodu pověřeného úřadu patří obce Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Pohoří, Sedloňov, Sněžné a Val. Organizační struktura - organizační struktura městského úřadu
 Tajemník - popis činnosti tajemníka městského úřadu
 Další informace - další informace o městském úřadu
 Seznam odborů a oddělení - popis a informace jednotlivých odborů městského úřadu
 Seznam budov - budovy ve kterých sídlí městský úřad
zpět