Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění - Profil zadavatele Město Dobruška


Ukončená zadávací řízení

zahájeno popis
18.09.2014 Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská
18.08.2014 Revitalizace Archlebových sadů včetně stromořadí v ul. Opočenská
21.02.2014 Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská
13.11.2013 Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky včetně pronájmu sběrných nádob na tříděný komunální odpad
16.10.2013 Dodávka komunálního vozidla - nosiče nástaveb pro technické služby města Dobrušky
06.09.2013 Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dobruška
25.07.2013 Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška
14.06.2013 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů pomocí pořízení úklidového stroje a vozu vybaveného mycí lištou
28.05.2013 MŠ Dobruška - Za Universitou 875, zateplení budovy, přístavba zádveří a požárních schodišť
16.05.2013 Opěrná zeď na pozemcích parc. č. 703 a 704/1
18.04.2013 Vybavení expozice lapidária
10.04.2013 Pořízení křesel pro Společenské centrum - Kino 70 v Dobrušce
01.10.2012 Realizace výstavních expozic ve Vlastivědném muzeu a bývalé synagoze v Dobrušce
31.07.2012 Zastoupení Města Dobrušky jako centrálního zadavatele při nákupu silové elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
30.07.2012 Výměna vodovodu v ulici Poddomí a Novoměstská (výzva č. 2)
28.06.2012 Pořízení křesel pro Společenské centrum - Kino 70 v Dobrušce
14.06.2012 Výměna vodovodu v ulici Poddomí a Novoměstská
04.05.2012 Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce
30.03.2012 ZŠ Fr. Kupky, Dobruška, čp. 433 - stavební úpravy sociálního zařízení, rekonstrukce tepelného hospodářství, stavba vodovodní přípojky, zateplení severozápadní stěny
30.03.2012 Regenerace panelového sídliště - Dobruška, Orlická, Etapa č. IV
26.03.2012 Komunitní kompostárna Dobruška - technika
21.03.2012 Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce
20.12.2011 Stavební úpravy objektu čp. 45
20.10.2011 Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky včetně pronájmu sběrných nádob na tříděný komunální odpad
10.10.2011 Výstavba úpravny vody v Dobrušce
10.10.2011 Stavební úpravy MŠ v Ulici Za Univerzitou Dobruška
08.09.2011 Oprava komunikace k hřbitovu u Svatého Ducha
08.09.2011 Rozšíření stávajícího chodníku u dětského hřiště v ul. Za Univerzitou
29.08.2011 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Za Univerzitou
25.07.2011 Stavební úpravy objektu čp. 45 - I. etapa
20.06.2011 Regenerace panelového sídliště - Dobruška - Orlická - III. etapa
07.06.2011 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Františka Kupky
16.05.2011 Zadání k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení a výběru zhotovitele - Rozšíření stávajícího chodníku u dětského hřiště v ulici Za Univerzitou
16.05.2011 Zadání k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení a výběru zhotovitele - Oprava komunikace k hřbitovu u Svatého Ducha
04.05.2011 Stavba chodníku v ulici Čsl. armády, Dobruška
15.04.2011 Obnova objektu čp. 187, tzv. Vila U Rýdlů v Novoměstské ulici, Dobruška, II. etapa
07.03.2011 4. změna Územního plánu města Dobruška
03.03.2011 Dodávka kompostérů pro projekt Předcházení vzniku odpadů pomocí bezplatného zapůjčování kompostérů občanům města
01.02.2011 Zpracování jednostupňové dokumentace ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby - opravy bytového domu čp. 965 v Dobrušce
01.02.2011 Vypracování projektové dokumentace - oprava poškozených opěrných zdí v Křovicích
31.01.2011 Pořízení diesel agregátu v rámci projektu zřízení technologického datového centra
08.12.2010 Zřízení Technologického centra ORP Dobruška a zpřístupnění elektronické spisové služby obcím v jejím správním obvodu
25.11.2010 Dodávka nábytku do malého sálu Společenského centra - Kina 70, Komenského 70, Dobruška
15.11.2010 Vybavení divadelních šaten ve Společenském centru - Kině 70 divadelními stolky
15.11.2010 Regenerace panelového sídliště - Dobruška, Orlická - etapa č. 3
13.10.2010 Územní plán Dobruška
07.10.2010 3. změna Územního plánu města Dobruška
26.08.2010 Digitalizace Kina 70 v Dobrušce podle standardu DCI
03.03.2010 Programový systém pro mzdy a personalistiku
zpět