Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, tel.: 494 629 580, e-mail: posta@mestodobruska.cz, DS: mgjbetz
Dobrušský zpravodaj - elektronické vydání

Číslo 01/2013
Všechna čísla
rok:   měsíc:
  

Elektronické vydání Dobrušského zpravodaje obsahuje základní informativní články z tištěného vydání předchozího měsíce. Pro přehlednost jsou rozděleny do tématických rubrik, které budeme (s nezbytnými obměnami, které si vyžádá čas a zkušenost) dodržovat jako základní schéma. Proto se může stát, že některá rubrika bude prázdná, když článek s touto tématikou nebude k dispozici. Bez obvyklého měsíčního zpoždění je zveřejňována Společenská kronika. Elektronické vydání se snažíme obohatit o větší množství fotografií, případně i o zpravodajské videosekvence. Naopak zde nenajdete některé příspěvky z tištěného Dobrušského zpravodaje, které jsou publikovány na jiných místech webových stránek města Dobrušky.

Uvítáme, když nám sdělíte Váš názor na elektronické vydání Dobrušského zpravodaje, svoje připomínky a náměty na jeho zkvalitnění. Zasílejte je, prosím, na e-mailovou adresu: muzeum@mestodobruska.cz s uvedením předmětu zprávy "Dobrušský zpravodaj". Připomínky a příspěvky, s nimiž byste chtěli seznámit i širší veřejnost, napište přímo do rubriky Slovo čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo odstranit příspěvky hrubé, urážející a anonymní.


Jiří Mach
šéfredaktor Dobrušského zpravodaje
zpět