Navigace

Obsah

Ostatní
 

Dokumenty 
02.08.2018 Plán rozvoje sportu 2018 - 2020
15.06.2015 Pravidla pro užívání městského rozhlasu v Dobrušce
23.12.2014 Jednací řád rady města
23.12.2014 Jednací řád zastupitelstva města
30.11.2017 Plán zimní údržby místních komunikací pro rok 2017 - 2018
04.02.2011 Etický kodex pracovníků pečovatelské služby
15.07.2013 Informace pro podání stížnosti na poskytovanou pečovatelskou službu
24.04.2006 Jednací řád bezpečnostní rady města
29.05.2007 Mapa bezbariérových objektů a přechodů
05.03.2009 Pravidla pro uživatele pečovatelské služby
18.02.2010 Projekt regenerace panelového sídliště v ulici Orlická
07.06.2007 Statut bezpečnostní rady města
07.05.2014 Vyhodnocení vynaložených nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu za rok 2013
20.04.2006 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
13.03.2007 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
04.04.2006 Zásady pro postup v přijímání a vyřizování žádostí o informaci
03.10.2007 Řád veřejného pohřebiště
 Formuláře
16.10.2006 Formulář pro přijetí výhružky o položení bomby
01.04.2015 Objednávka výlepu plakátů
05.03.2009 Žádost o zavedení pečovatelské služby