Navigace

Obsah

Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Dokumenty ke stažení:

Radě města je vyhrazeno:

Kompetence radních
(schválené na 75. zasedání rady města dne 20.5.2016)

Ing. Petr Lžíčař

Ing. Petr Poláček

Petr Sadovský

Ing. arch. Oldřich Bittner

Pavel Hůlek