Navigace

Obsah

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Vedoucí:
Zástupce:
Ing. Petr Lžíčař
Miroslav Sixta
starosta města
místostarosta města
 
Členové: Petr Sadovský
JUDr. Jan Šťastný
Bc. Jaroslav Bořek
Mgr. Bohuslav Matys
Ing. Blanka Coufalová
Bc. Dana Ehlová
Ing. Věra Hrnčířová
Ing. Zdeňka Hanousková
Bc. Bohuslava Tupcová, DiS.
Ing. Mgr. Simona Dolková
Ing. Radka Sobotková
Ing. Tomáš Seidl
Mgr. Daniel Radoch
Ing. Martin Kanta
Adolf Soumar
Dita Janečková
Ing. Adéla Brandová
místostarosta města
tajemník MÚ
referent kanceláře tajemníka
referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odbour dopravy a správy vnitřních věcí
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
vedoucí odboru finančního a školského
vedoucí oddělení majetku města
vedoucí odbour výstavby a životního prostředí
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí oddělení životního prostředí
právník MÚ
informatik MÚ
velitel městské policie
sekretariát MÚ
sekretariát MÚ
Krizový štáb

je pracovním orgánem starosty obce, který ho svolává a používá pouze v případě že:


Aktivaci krizového štábu provádí:

Zasedání krizového štábu

Úkoly krizového štábu

Základní úkoly stálé pracovní skupiny

Úkoly tajemníka KŠ