Navigace

Obsah

Povodňová komise města Dobruška

Předseda:
Místopředseda:

Tajemník:
Ing. Petr Lžíčař
Miroslav  Sixta
Bc. Jaroslav Bořek
starosta města
místostarosta města

referent krizového řízení
 
Členové: Petr Sadovský
Ing. Tomáš Seidl
Ing. David Baše
Ing. Blanka Coufalová
Bc. Jaroslav Bořek
Tomáš Sazima
npor. Bc. Luboš Petera
místostarosta města
vedoucí oddělení životního prostředí
referent oddělení životního prostředí
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí
referent krizového řízení

velitel JSDH města
vedoucí OO Policie ČR Dobruška
Činnost:

Povodňová komise města Dobruška je zvláštním orgánem města, jehož úkolem je vhodnými opatřeními minimalizovat důsledky povodní. Pracoviště povodňové komise je v budově čp. 11 nám. F. L. Věka, 518 01  Dobruška.