Navigace

Obsah

Rozvoj města

Dokumenty 
02.04.2013 Schválené dotace POV2013
06.11.2012 Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova pro rok 2013
Formuláře 
15.07.2013 Námitka k návrhu Územního plánu
12.12.2018 Návrh na pořízení územního plánu
11.01.2019 Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
10.05.2007 Podnět k pořízení regulačního plánu
15.07.2013 Připomínka k návrhu Územního plánu
02.04.2013 Smlouvy POV2013
25.09.2013 Závěrečná zpráva o realizaci akce a vyúčtování podpory z POV 2013
10.05.2007 Žádost o vydání regulačního plánu
20.06.2012 Žádost o vydání stanoviska ke stavebním pracím
14.11.2016 Žádost o vydání závazného stanoviska (památková péče)
09.10.2019 Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování
31.01.2013 Žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace
03.03.2008 Žádost o územně plánovací informaci
16.11.2005 Čestné prohlášení k movitému majetku
29.10.2003 Čestné prohlášení k nemovitému majetku