Navigace

Obsah

Sociální věci a zdravotnictví

Dokumenty
09.01.2019 Adresář spolupracujících subjektů
18.05.2018 Domácí násilí
03.01.2019 EuroKlíč v Dobrušce
05.02.2018 Informace k základní skupině SPOD - děti
23.01.2007 Informace o zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
28.02.2018 Informace OSPOD pro děti a mládež (leták)
28.02.2018 Informace OSPOD pro děti a mládež (skládačka k tisku)
14.09.2018 Informace OSPOD pro dospělé
29.01.2019 Komunitní plán sociálních služeb na Dobrušsku pro období 2017 - 2021
17.05.2018 Legislativní zdroje související s výkonem veřejného opatrovnictví
29.04.2019 Místní plán protidrogové politiky 2019 - 2027
02.01.2019 Poskytovatelé sociálních služeb pro ORP Dobruška
17.05.2018 Postup podávání stížností
23.01.2007 Průzkum sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji
05.09.2019 Seniorská obálka - černobílá verze
05.09.2019 Seniorská obálka - barevná verze
05.09.2019 Seniorská obálka - pravidla pro vyplnění
18.05.2018 Sociální služby
17.05.2018 Vybrané činnosti sociálního pracovníka
02.01.2018 Výsledky Průzkumu potřebnosti sociálních služeb v ORP Dobruška
23.01.2007 Výsledky Průzkumu sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji
05.02.2018 Vzor oprávnění pracovníka OSPOD
Formuláře
26.03.2014 Návrh na snížení/zvýšení výživného
26.03.2014 Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem
26.03.2014 Návrh na úpravu výchovy a výživy
 Standardy kvality SPOD
05.02.2018 Základní informace ke standardům kvality SPOD
09.01.2019 Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost
09.01.2019 Standard č. 2 - Prostředí a podmínky
09.01.2019 Standard č. 3 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
05.02.2018 Standard č. 4 - Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí
05.02.2018 Standard č. 5 - Přijímání a zaškolování
05.02.2018 Standard č. 6 - Profesní rozvoj zaměstnanců
09.01.2019 Standard č. 7 - Prevence
09.01.2019 Standard č. 8 - Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
09.01.2019 Standard č. 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
05.02.2018 Standard č. 10 - Kontrola případu
09.01.2019 Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace
09.01.2019 Standard č. 12 - Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
09.01.2019 Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností
09.01.2019 Standard č. 14 - Návaznost výkonu SPOD na další subjekty
OSPOD a škola
27.11.2018 Spolupráce škol s ostatními aktéry v síti pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Dobruška
27.11.2018 Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte