Navigace

Obsah

Odbor dopravy a správy vnitřních věcí


Základní informace

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:
Provoz na pozemních komunikacích:
Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:
Dopravní úřad:

Správa vnitřních věcí

V oblasti samostatné působnosti:

V oblasti přenesené působnosti:

Matrika

V oblasti samostatné působnosti:

V oblasti přenesené působnosti:

 Ověření podpisu nebo kopie

Ověření pravosti podpisu (legalizace) a ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) provádí pracoviště matriky na adrese Komenského 629 (Odbor dopravy a správy vnitřních věcí). Zástup zajišťuje pracoviště podatelny na adrese nám. F. L. Věka 32.

Vidimace

neprovede se

Legalizace

neprovede se

prokázání totožnosti žadatele o legalizaci

Poplatky
Vidimace: 30 Kč za každou i započatou stránku
Legalizace: 30 Kč za každý podpis

Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

V oblasti samostatné působnosti:

V oblasti přenesené působnosti:


Podatelna

Podatelna Městského úřadu v Dobrušce sídlí na náměstí F. L. Věka čp. 32, naproti Informačnímu centru.

V oblasti samostatné působnosti:

V oblasti přenesené působnosti:


Úsek přestupkového řízení

V oblasti přenesené působnosti vykonává tyto činnosti:

Další činnosti:

Přechodné ustanovení:

Odbor dopravy a správy vnitřních věcí má vlastní pokladnu, kde se zajišťují hotovostní příjmy za správní poplatky související s činností odboru a za pokuty uložené odborem.
 

 Legislativa

Schvalování vozidel, dovozy, stavby, přestavby, registr vozidel
Zkušební komisaři, registr řidičů, taxislužba
Zákony využívané všemi pracovišti odboru dopravy a správy vnitřních věcí
Řízení o přestupcích

Správa vnitřních věcí

další předpisy pro oblast výkonu samostatné působnosti

další předpisy pro oblast výkonu přenesené působnosti


 Obřadní síň

Stránka

  • 1


Stránka

  • 1