Navigace

Obsah

odbor Obecní živnostenský úřad


Základní informace

Soustava orgánů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání je stanovena zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů:
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, a to zejména:
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a to zejména:
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou dle organizačního řádu Městského úřadu Dobruška:
Další činnosti:

 Legislativa