Navigace

Obsah

Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově MÚ na adrese nám. F. L. Věka 11. Informační vývěska je umístěna v průchodu u budovy MÚ na adrese nám. F. L. Věka 32.
Elektronická Úřední deska vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a je shodná svým obsahem s kamennou Úřední deskou.
Upozornění: Na úřední desce města se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po uplynutí této lhůty se dokumenty přesouvají do Archivu úřední desky.

Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zasedání zastupitelstva města Dobrušky dne 4.11.2019 16.10.2019 05.11.2019
Oznámení o nálezu ztracených věcí - finanční hotovost 16.10.2019 01.11.2019
Oznámení o nálezu ztracených věcí - svazek klíčů, klíč od auta 09.10.2019 25.10.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 15 - 16/2019 08.10.2019 01.01.2020
Oznámení řízení o návrhu Územního plánu Králova Lhota 07.10.2019 23.10.2019
Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Opočno 07.10.2019 23.10.2019
Místní úprava provozu na místní komunikaci v ul. Fr. Kupky a Provozská v Dobrušce a na silnici II/298 v k.ú. Dobruška 07.10.2019 23.10.2019
Vyhláška Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou 20.09.2019 21.10.2019
Záměr prodeje volných bytových jednotek v Orlické ulici v Dobrušce 20.09.2019 22.10.2019
Hromadný předpisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 19.09.2019 21.10.2019
Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Pulice 16.09.2019 14.11.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 13 - 14/2019 06.09.2019 01.01.2020
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Oznámení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Spáleniště 16.08.2019 16.08.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 11 - 12/2019 01.08.2019 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 9 - 10/2019 27.06.2019 01.01.2020
Závěrečný účet DSO Rodný kraj Fr. Kupky Dobruška za rok 2018 21.06.2019 01.07.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rodný kraj Fr. Kupky za rok 2018 21.06.2019 01.07.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2018 19.06.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2019 - Mikroregion Rodný kraj Fr. Kupky 30.05.2019 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 7 - 8/2019 27.05.2019 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 6/2019 25.04.2019 01.01.2020
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 03.04.2019 01.01.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 4/2019 a 5/2019 26.03.2019 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Dobrušky pro r. 2020-2022 26.03.2019 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 2/2019 a 3/2019 21.02.2019 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 1/2019 14.01.2019 01.01.2020
Rozpočet Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky na rok 2019 28.12.2018 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Dobrušky na rok 2019 20.12.2018 01.01.2020
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky 10.04.2017 01.01.2023
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 06.08.2014 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace