Navigace

Obsah

Přehled zákonů a dalších právních norem v oblasti krizového řízení

Úprava zákonných norem o IZS (č.239/2000 Sb.), krizovém řízení (č.240/2000 Sb.) a hospodářských opatřeních pro krizové stavy (č.241/2000 Sb.), vznikla na základě operativní potřeby krizového managementu.

Za základ úprav bylo vzato stávající znění nejfrekventovanějších zákonů krizového managementu, které bylo upraveno dle znění zákona č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Znění obsahuje jak text nově doplněný tak i text vypouštěný.

č.239/2000 Sb. (o IZS)
č.240/2000 Sb. (o krizovém řízení)
č.241/2000 Sb. (o hospodářských opatřeních pro krizové stavy)
 

Mezinárodní právní normy

1) Severoatlantická smlouva (Washington, D.C., 4. dubna 1949)

2) č.168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977

Základní právní předpisy ČR na úseku krizového managamentu

Obecná legislativa KM

Oblast státní a územní správy

Oblast krizového managementu

Oblast utajovaných skutečností a ochrana osobních údajů

Oblast obrany

Oblast hospodářských opatření

Oblast životního prostředí

Podoblast obecně životní prostředí

Podoblast ovzduší

Podoblast voda


Oblast jaderné bezpečnosti a zákazu chemických zbraní

Oblast chemických látek a odpadů

Podoblast nebezpečné chemické látky a přípravky

Podoblast odpady

Podoblast energetika, teplárenství, plynárenství


Ostatní právní normy


Zdroj: www.zakonyprolidi.cz, www.emergency.cz/