Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství

Svozový kalendář

Tento svozový kalendář určuje svozové dny, v nichž bude poskytovatel provádět na území města Dobrušky svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a tříděného komunálního odpadu (TKO) a oblasti svozu v jednotlivých svozových dnech:

Pondělí

Svoz vytříděných plastů a nápojových kartonů ze všech žlutých kontejnerů na celém území města Dobrušky.
Svoz vytříděného biologicky rozložitelného odpadu ze všech hnědých kontejnerů na celém území města.

Čtvrtek

Svoz SKO – ulice Křovická, Javorová, Svatodušská, Školní, Poddomí, Novoměstská, Podskalí, Belveder, V Zahradách, Pulická, K. Michla, Spojovací, Nádražní, Rad. Drejsla, Na Baště, Na Hřišti, Sadová, Mlýnská, Zd. Nejedlého, Jiráskova, Na Poříčí, Zastavilka, Za Vodou (Pulice), Pulice.
Svoz vytipovaných žlutých kontejnerů na plast (14 ks).

Pátek

Svoz SKO - ulice Provozská, F. Kupky, 1. máje, Na Příčnici, Domašínská, Laichterova, Orlická, Za Univerzitou, Družstevní, Solnická, Kostelní, Malá kostelní, nám. F. L. Věka, Šubrtovo nám., Komenského, Na Budíně, Čs. odboje, Mírová, Opočenská, Čs. armády, Tyršova.
Svoz SKO - místní části Běstviny, Křovice, Doly, Domašín, Chábory, Spáleniště, Mělčany.
Svoz vytříděného papíru ze všech modrých kontejnerů na celém území města.
Svoz vytříděného skla ze všech kontejnerů na celém území města jedenkrát měsíčně vždy v poslední pátek v kalendářním měsíci. Objednatel je oprávněn určit, že nebude proveden svoz některých nádob.

Režimy svozu odpadů

Svoz směsného komunálního odpadu (SKO)  
nádoby 120 l 1x týdně
nádoby 1100 l 1x týdně
   
Svoz tříděného komunálního odpadu (TKO)  
Sklo 1x měsíčně
Plasty a nápojové kartony  
49 kontejnerů 1x týdně
14 kontejnerů 2x týdně
Papír 1x týdně
Biologicky rozložitelný odpad 1x za 2 týdny

Využitelné složky odpadu (papír, kovy) lze odkládat ve sběrnách a výkupnách těchto odpadů na území města Dobrušky. Ke sběru papíru lze využít sběry pořádané místními školami.

Soupis sběrných nádob na TKO a jejich stanoviště

Soupis sběrných nádob na TKO a jejich stanoviště

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a systému komunitního kompostování na území města Dobruška

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů