město Dobruška
MěstoDobruška

Informace z města

Zobrazeno 1-30 ze 415

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum: 2. 4. 2020

Bližší informace v přiloženém letáku.

Ošetřovné pro OSVČ - výzva

Datum: 2. 4. 2020

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o děti nebo osoby v nepříznivém zdravotním stavu, může od 1.4.2020 žádat o ošetřovné za měsíc březen ve výši 424 Kč/den. Bližší informace na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750.
V případě nejasností volejte Obecní živnostenský úřad Dobruška - tel. 606 650 344.

Prodloužení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Datum: 31. 3. 2020

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Týká se to např. uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezeného provozu úřadů.
Ministerstvo také zmírnilo pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Pomoc seniorům v izolaci

Datum: 31. 3. 2020

Registrovaná tísňová péče Anděl na drátě je sociální služba s pověřením státu (MPSV), která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela ZDARMA. Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz. Bližší informace v letáku.

Služba pro sluchově postižené

Datum: 30. 3. 2020

Sluchově postižení občané, komunikující znakovým jazykem se mohou pro dotazy na aktuální dění, nařízení či jak vyřídit běžné záležitosti (nákupy, úřad, lékař, dávky, práce, rodina atd.) obracet na Tichý svět formou e-mailu, SMS zprávy, telefonátu či přes whats app a videohovor. Kontakt: michaela.novotna@tichysvet.cz, 602 635 100.
Nejnovější informace ve znakovém jazyce najdete v Informačním seriálu o dění ohledně koronaviru: www.tichysvet.cz

Omezení jízdy vlaků v Královéhradeckém kraji

Datum: 26. 3. 2020

Od 30.3.2020 do odvolání dochází v pracovních dnech i o víkendech k omezení rozsahu regionální železniční dopravy o přibližně 30%.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Datum: 26. 3. 2020

Na strach a obavy z neznámého jsou nejlepším lékem pravdivé informace. Proto je důležité poskytnout dítěti konkrétní informace přiměřeně jeho věku. Když dítě získá jistotu, že mu poctivě odpovíte i na nepříjemné otázky, posílí se jeho důvěra ve vás a dítě si bude přát větší blízkost ve vztahu s vámi. Jeho obavy a úzkost se zmírní. Další informace v přiloženém dokumentu.

Prodloužení omezení pohybu na veřejnosti

Datum: 24. 3. 2020

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6:00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.
Dále byla upravena vyhrazená doba pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Vyhrazená nákupní doba pro seniory

Datum: 20. 3. 2020

Vyhrazená doba pro nákupy seniorů nad 65 let se mění na dobu od 7:00 do 9:00 hodin a vztahuje se na maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží. Nově platí tato doba i pro osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Omezení provozu autobusových linek a vlakových spojů

Datum: 19. 3. 2020

S platností od 18.3.2020 dojde k omezení dálkových autobusových linek. V některých případech omezení znamená i změny v příměstské dopravě. Spojení bude dostupné na www.idos.cz. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. Opatření je účinné do odvolání.
Dále jsou omezeny některé vlakové spoje.
Do prostředků hromadné dopravy je povolen vstup pouze s ochranou obličeje.

Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin

Datum: 18. 3. 2020

Vláda na dnešním mimořádném zasedání rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Dále zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10:00 a 12:00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny. Zítra budou doplněny také drogerie a lékárny.

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

Datum: 18. 3. 2020

Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren a to na období od 18.3.2020 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Mimořádné opatření

Datum: 16. 3. 2020

Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Dobruška a úpravě způsobu vyřizování podání, omezení výkonu některých činností a omezení osobního kontaktu s klienty.
Úterní trhy na náměstí F. L. Věka se až do odvolání ruší.

Placení místních poplatků

Datum: 16. 3. 2020

Městský úřad, jako správce daně, informuje občany, že pokud nemají možnost uhradit místní poplatek za psy a odpad bezhotovostně, případné platby v hotovosti po datu splatnosti nebudou sankciovány.

Odložení zasedání zastupitelstva města

Datum: 16. 3. 2020

S ohledem na vládou vyhlášenou karanténu rada města rozhodla o odložení dnešního zasedání zastupitelstva na dobu nejméně 14 dní.

Finanční úřad - úřední hodiny

Datum: 16. 3. 2020

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou dočasně upravené na PONDĚLÍ a STŘEDA OD 8.00 do 11.00 hodin.
Omezen bude i provoz pokladen. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj bude dočasně přijímat platby v hotovosti pouze na územním pracovišti v Hradci Králové, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hodin.
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 3+2“ (Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Broumov, Hořice, Nová Paka a Kostelec nad Orlicí).
Prosíme občany, aby své záležitosti vůči úřadu řešili primárně TELEFONICKY, nikoliv osobně.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.

Vláda posiluje preventivní opatření v souvislosti s koronavirem

Datum: 15. 3. 2020

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení. V neposlední řadě vláda zakazuje provoz heren a kasin.

Odstávka dodávky el. energie

Datum: 13. 3. 2020

Upozorňujeme, že ČEZ Distribuce, a. s., provede odstávku dodávky el. energie v úterý 17. března od 7 hodin a 30 minut do 11 hodin v Dobrušce v ulici Mírová a Solnická a od 11 do 15 hodin v ulici Čsl. armády, Novoměstská, Opočenská, Poddomí, Pulická, Spojovací, V Zahradách a na nám. F. L. Věka. Přesná čísla popisná domů, kde bude odstávka probíhat, jsou uvedena na oznámení společnosti v místě plánované odstávky, na webové adrese www.cezdistribuce.cz nebo vám je na požádání sdělí v Informačním centru v Dobrušce.

Omezení provozu autobusových linek

Datum: 13. 3. 2020

S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové
linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. Opatření je účinné do odvolání.

Nouzový stav

Datum: 13. 3. 2020

Vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav na dobu od 14:00 dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů.

Uzavření matriky

Datum: 12. 3. 2020

Dne 31.03.2020 bude matrika z technických důvodů po celý den uzavřena.

Omezení svatebních obřadů

Datum: 12. 3. 2020

Upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, že při sňatečném obřadu nesmí být přítomno více než 30 osob a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Uzavření městského úřadu

Datum: 11. 3. 2020

Od středy 11.3. do pondělí 16.3. je Městský úřad Dobruška pro veřejnost uzavřen.

Krytý bazén Dobruška do odvolání uzavřen!

Datum: 10. 3. 2020

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Dočasné uzavření Společenského centra - Kina 70

Datum: 10. 3. 2020

Vzhledem k situaci s koronavirem a mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví bude Společenské centrum - Kino 70 do neděle 15.3.2020 uzavřeno. Dle situace může být toto uzavření prodlouženo. Již koupené vstupenky zůstávají v platnosti na některé z příštích představení. Kdo by chtěl vstupenky vrátit, má možnost tak učinit v Informačním centru. V případě dotazů volejte Pavla Štěpána, tel. 603 720 499. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Datum: 10. 3. 2020

Zakázány akce sportovní, kulturní, náboženské a další nad 100 osob s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.
Do odvolání uzavřeny základní, střední a vysoké školy s účinností ode dne 11. března 2020.

Informace ke koronaviru

Datum: 9. 3. 2020

Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Pracovník pečovatelské služby

Datum: 9. 3. 2020

Pečovatelská služba přijme zaměstnance na DPČ na pozici pracovník v sociálních službách, výpomoc v provozu

Informace ke koronaviru

Datum: 4. 3. 2020

-

Zrušení představení Nezapomenutelné písně

Datum: 29. 2. 2020

Představení Nezapomenutelné písně divadla Semafor, které se mělo konat v neděli 1. března 2020 od 19 hodin je pro nemoc Jiřího Suchého zrušeno. Vstupenky zůstávají v platnosti. Termín náhradního představení zveřejníme co nejdříve. Děkujeme za pochopení.

Zobrazeno 1-30 ze 415

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Strategický plán města

Strategický plán rozvoje města

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 4. 2020

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Uzavření informačního centra

Informace ke zrušeným představením

Placení kurzu tance

Publicita projektů a organizací
Mapa