město Dobruška
MěstoDobruška

Oddělení majetku města

Základní informace

Popis činnosti:

 • zabezpečuje hospodaření s majetkem města
 • vede evidenci veškerého majetku města (kromě materiálu a zboží), porovnává ji s účetní evidenci, připravuje podklady pro účetní operace týkající se majetku města, připravuje podklady pro inventarizaci a zajišťuje její řádné provedení, připravuje podklady pro vyřazení majetku z evidence, zajišťuje jeho vyřazení, navrhuje a zajišťuje způsoby likvidace majetku
 • zajišťuje zařazení investic do evidence majetku města
 • vede evidenci žádostí o koupi nebo pronájem movitého či nemovitého majetku města
 • připravuje a zajišťuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města týkající se majetku města a plní úkoly vyplývající z jejich usnesení, které se týkají tohoto majetku
 • připravuje a zajišťuje podklady pro vyhotovení majetkoprávních smluv města, týkajících se jeho majetku a při jejich vyhotovení spolupracuje s právníkem města, vede evidenci těchto majetkoprávních smluv a zajišťuje kontrolu jejich dodržování
 • připravuje a zajišťuje podklady pro vymáhání pohledávek a soudní jednání, týkající se majetku města a jeho majetkoprávních smluv
 • zajišťuje podklady pro znalecké oceňování majetku města i jeho samotné oceňování
 • zajišťuje podklady z katastru nemovitostí a pozemkových knih a zápisy do katastru nemovitostí týkající se majetku města
 • zajišťuje zpracovávání a podávání daňových přiznání daně z převodu nemovitostí
 • zabezpečuje vybírání nájemného a vyúčtování záloh od nájemníků na základě majetkoprávních smluv, upomíná neplatiče před zahájením soudního vymáhání
 • spravuje budovy městského úřadu, tj. čp. 1, 11, 26, 32, 57 a 629, tzn. zajišťuje provoz, údržbu (objednává revize výtahů, revize EZS, revize elektro, revize hasicích přístrojů) a běžné opravy budov úřadu a v nich umístěného nábytku na základě písemných požadavků jednotlivých odborů a ostatních jednotek městského úřadu, sleduje odběr vody, plynu, elektřiny
 • zajišťuje realizaci požadavků (písemných) jednotlivých odborů a ostatních jednotek městského úřadu na vybavení kanceláří (mimo výpočetní techniky a kopírek)
 • ve spolupráci s muzeem a starostou města zajišťuje péči o kulturní památky a památky místního významu na území města
 • podle o státní památkové péči eviduje a dokumentuje nemovité a movité památky v obvodu jeho působnosti, vede seznam kulturních památek ve svém územním obvodu dle výpisu z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky na základě žádosti vlastníka kulturní památky, po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu
 • vydává stanoviska pro rozhodování orgánů územního plánování nebo stavebních úřadů, jde-li o nemovitou kulturní památku, vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci z hlediska státní památkové péče
 • vyjadřuje se v řízení o prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení
 • kontroluje a koordinuje činnost separačního dvora
 • zajišťuje koordinaci svozu komunálního odpadu z území Města Dobrušky mezi občany, firmou svážející komunální odpad, technickými službami a firmou EKO-KOM
 • zajišťuje podklady pro fakturaci za tříděný odpad - obaly
 • zodpovídá za likvidaci černých skládek na pozemcích města ve spolupráci s technickými službami
 • dbá o rozvoj vodovodů a kanalizací, odpovídající potřebám města, zajištěním jeho zpracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
 • připravuje obecně závazné vyhlášky které upravují způsob náhradního zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod podle místních podmínek a které stanoví úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky)
 • spolupracuje s právnickými osobami, kterým je pronajat obecní majetek související s pitnou vodou a odpadními vodami, kontroluje plnění nájemních smluv a předkládá orgánům obce návrhy na údržbu a opravy tohoto majetku
 • předkládá orgánům města návrhy na využití, údržbu a opravy majetku nepronajatého, týkajícího se pitné vody, odpadních vod a dešťových vod
 • předkládá návrh na provedení technického auditu vodovodů a kanalizací ministerstvu za účelem zjištění technického stavu vodovodů a kanalizací, oprávněnosti vynaložených provozních nákladů, jakož i pořizovacích nákladů a nákladů navrhovaného rozvoje vodovodů a kanalizací
 • podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zajišťuje veřejnosprávní kontrolu v příspěvkových organizacích města (mateřská škola, základní školy, dům dětí a mládeže a základní umělecká škola)

 

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
3
4
4
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
2
30
1
1 2 3 4 5
1

Strategický plán města

Strategický plán rozvoje města

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 6. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Kino-Dobruska-06_2020-web.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 435.12 kB

Výstava František z Dobrušky

Soubor ke stáhnutí: leták -červen.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 91.85 kB

Křest knihy o Radoslavu Brzobohatém

Přespolní běh areálem zdraví Chábory

Beseda Petra Voldána o Gruzii

Přihlášky do kurzu tance

Divadelní představení ZUŠ Dobruška

Koncert na peróně

Příměstský tábor - bavíme se sportem

Publicita projektů a organizací
Mapa