Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Svátek

Dnes je 23.1.2018

Svátek má Zdeněk

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 1. 2018

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, od 600m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Základní informace

Popis činnosti
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku poskytování sociálních služeb a pomoci
 • zajišťuje výkony spojené se sociálně-právní ochranou a náhradní rodinnou péčí, sociální prevenci nezletilých a mladistvých s výchovnými problémy
 • vyřizuje návrhy žádosti na finanční nebo věcnou pomoc občanům, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci a nemohou si tuto situaci vylepšit vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo jiných vážných důvodů
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu pro tyto obce: Dobruška, Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřeží, Sedloňov, Sněžné, Val
 • vydává recepty a žádanky na léčiva obsahující návykové látky, vede jejich evidenci a zajišťuje likvidaci neplatných tiskopisů ze zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává přenesenou působnost

V oblasti samostatné působnosti:
 • provádí na základě vyžádání orgánů města sociální šetření a další úkoly související se sociálními službami
 • spolupracuje s jinými subjekty na úseku sociálních služeb
 • připravuje materiály v oblasti sociálních služeb a sociální péče na území města

Vykonává státní správu:
 • podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zvláštní příjemce důchodového pojištění)
 • podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (evidence receptů s modrým pruhem)
 • podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • podle zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • podle zákona č. 110/2006 Sb., zákon o životním a existenčním minimu
 • podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vydávání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečuje agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem (dále opiátové tiskopisy).

 • Výrobu a výdej těchto opiátových tiskopisů zajistí obecní úřady na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče, nebo jejich zplnomocněných zástupců (dále jen osoby oprávněné).
 • Znehodnocené nebo poškozené opiátové tiskopisy jsou osoby oprávněné povinny odevzdat výdejci, tj. obecnímu úřadu, k jejich dalšímu opatření.
 • Při ukončení nebo zániku činnosti jsou osoby oprávněné, jejich pověření zástupci či rodinní příslušníci povinni odevzdat opiátové tiskopisy do 10 dní obecnímu úřadu obcí s rozšířenou působností.
   

Péče o občany společensky nepřizpůsobené - pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života.

Sociálně-právní ochrana dětí
 • Poskytuje právní porady rodičům, dětem a jiným občanům odpovědným za výchovu dětí ve věcech výchovy a výživy.
 • Sepisuje návrhy na provedení úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, styku, určení otcovství, změna příjmení nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí, a děti u jednání u soudu zastupuje jako opatrovník.
 • Podává návrhy na zbavení rodičovských práv, nařízení ústavní výchovy, nařízení dohledu nebo jeho zrušení.
 • Podává žalobu na určení otcovství, v tomto řízení děti zastupuje.
 • Podává trestní oznámení při neplnění vyživovací povinnosti rodičů a podněty k zahájení k zahájení trestního stíhání při podezření z mravního ohrožení dětí.
 • Posuzuje situaci dětí před vydáním předběžného opatření o jejich odnětí z dosavadního prostředí a zajišťuje jejich umístění v náhradní výchově, zajišťuje doklady k umístění v dětském domově.
 • Řeší náhradní rodinnou péči - pěstounská péče, osvojení.
 • Provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých a sleduje jejich účinnost.

Každá pracovnice sociálně-právní ochrany dětí  se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech.
Do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Dobruška patří obce Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziřící, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Hluky, Rozkoš, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Dobříkovec, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val, Městec nad Dědinou, Skršice, Tošov, Sudín, Hlinné, Kamenice, Osečnice, Zákraví, Nedvězí, Šediviny, Záhornice, Zádolí, Houdkovice, Čánka, Chábory, Podchlumí, Lhota Netřeba, Pulice, Domašín, Křovice, Mělčany, Spáleniště, Doly, Provoz, Běstviny, Vanovka.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví spolupracuje s úřadem práce, oddělením státní sociální podpory, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, s okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení, s okresním soudem, s úřadem práce, s azylovými domy, s domovy důchodců a dalšími orgány při řešení individuálních případů.

 Legislativa

Sociálně-právní ochrana dětí se řídí především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S činností souvisejí i další právní předpisy, zejména:
 • Listina základních práv a svobod (Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LZPS, součást ústavního pořádku ČR)
 • Úmluva o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.)
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení MZV č. 34/1998 Sb.)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Všechny předpisy v platném znění

Další legislativa

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 109/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 112/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb. , o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 91/2012 Sb. , o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška  č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 

 Mapování bariér, jako podpora sociální integrace

Posláním tohoto projektu je vytvoření místních partnerství za účelem podpory sociální integrace osob se zdravotním postižením. Prostředkem by měly být prvotní impulsy k systematickému řešení problematiky odstraňování architektonických a orientačních bariér, což v konkrétních případech umožní zdravotně postiženým spoluobčanům faktický přístup k okolní společnosti.

Projekt tvoří dvě vzájemně se prolínající části. První je tvorba metodiky a následné zmapování architektonických a orientačních bariér u veřejných staveb ve všech obcích Královéhradeckého kraje s pověřeným Obecním úřadem. Dalším krokem je provázání problematiky odstraňování těchto bariér s procesy komunitního plánování na lokální a regionální úrovni s cílem podpory místního partnerství.

Cílovým klientem projektu jsou občané se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, kteří mají ztížený přístup do veřejných budov a dalších staveb občanského vybavení v důsledku nedostatečného řešení jejich bezbariérovosti. Dále vybrané obce II. a III. typu v Královéhradeckém kraji, příp. další veřejné instituce, které získají informaci o existujících bariérách spolu s doporučeními, jak tento stav řešit.

Realizátorem projektu je Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje.

Seznam bezbariérových objektů v Dobrušce:

Objekt Adresa Kategorie WC Poznámka
Alarm CZ
Autodílna Rubeš
Autoopravna
Autoopravna
Autoslužby Čiháček
Bar MIRAGE
CK Avanti tour
CK Avetour
Čerpací stanice BENZINA
Čerpací stanice OPOS
Česká pošta
Dílny SPŠE
Drogerie
Drogerie
F+M Drink
HEMA-Elektro
Herna-Bar
Hračky-Sport-Obuv
Hřbitov
Chovatelské potřeby
Informační centrum
Kavárna-bar
Kavárna-cukrárna
KINO 70
Klenotnictví
Kovárna
Krytý bazén
Lékárna
Mateřská škola
MATRIX-prodej řeziva
Městská knihovna
Městský stadion
Mobil Centrum
MÚ-ČS-ÚP
MÚ-detašované prac.
Papírnictví
Pekařství MARTA
PLUS Market
Pneuservis Tom&Tom
Pojišťovna GENERALI
Policie ČR
Poliklinika
Potraviny
Potraviny
Praktický lékař
Prodejna Orlický konzum
Prodejna Pekařství
Projekce-Realitní kanc.
Restaurace U ZELINGERU
Second Hand
SPORT Bar
Stavebniny STAMONT
Trafika
Truhlářství
Vinárna
Voda-topení-plyn-elektro
Základní škola
Zlatnictví
Zubní ordinace
Zubní ordinace
Novoměstská 205
Čs. odboje 664
Belveder 126
Domašínská 649
Domašínská 340
Nám. F.L. Věka 16
Pulická 21
Novoměstská 205
Provozská
Solnická 967
Opočenská 71
Pulická 695
Kostelní 8
Nám. F.L. Věka 10
Nám. F.L. Věka 33
Kostelní 393
Kostelní 367
Nám. F.L. Věka 30
Svatodušská
Opočenská 560
Nám. F.L. Věka 32
Javorová 828
Františka Kupky 318
Komenského 70
Kostelní 9
Kostelní 364
Mírová 890
Nám. F.L. Věka 38
Za univerzitou 875
Nádražní 534
Na Budíně 850
Mělčanská 118
Novoměstská 205
Nám. F.L. Věka 26
Nám. F.L. Věka 32
Křovická 260
Radima Drejsla 138
Solnická
Mělčanská 578
Nám. Šubertovo 37
Nám. Šubertovo 516
Pulická 99
Nám. F.L. Věka 35
Nám. F.L. Věka 32
Belveder 166
Solnická 384
Domašínská 358
Nám. F.L. Věka 35
Nám. F.L. Věka 36
Kostelní 8
Za univerzitou 870
Čs. armády 309
Kostelní 9
Pulická 452
Pulická 161
Nádražní 533
Pulická 378
Opočenská 75
Karla Michla 942
Tyršova 461
2
2
2
2
2
4
2
5
2
2
3
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
5
2
2
5
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ANO


ANO

ANOANO

ANOANO


 


výtah
 
Vysvětlivky: kategorie - 


 
2  úrovňový vchod
3  pevná rampa, výtah
4  přenosná rampa
5  boční, zadní vchod
PDF  mapa_barier.pdf  
Odkazy:
www.czphk.cz  -  Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
www.czphk.cz/projekty.htm  -  www stránky tohoto projektu
gis.kr-kralovehradecky.cz  -  mapový server Královéhradeckého kraje