město Dobruška
MěstoDobruška

Aktuální informace ke koronaviru

Vývoj situace sledujte na:

V případě zdravotních obtíží (horečka, dýchací potíže, kašel) a návratu z rizikových oblastí volejte linku 112.

Informace na této stránce jsou průběžně doplňovány.

Babi, dědo! #ZŮSTAŇDOMA

Noste roušky

Další videa s aktuálním vývojem v našem městě naleznete ve videogalerii.

Další zmírnění opatření

Od 8. června bude možné uspořádat hromadné akce s účastí do 500 osob, restaurační zahrádky budou moci zůstat otevřené i po 23. hodině bez omezení, na tržištích si bude možné zkoušet oblečení a zvýší se i počet osob, které mohou být v zoo či botanické zahradě či v areálu hradů a zámků (na 250 na hektar plochy), ve výstavních síních, uvnitř hradů a zámků a v hledištích divadel, kin, koncertních síní či cirkusů (na 500 osob). Ruší se zároveň i povinnost rozestupů v hledišti – ob řadu a ob místo. Návštěvníci bazénů a koupališť nebudou mít povinnost nosit roušku, pokud dodrží sociální odstup dva metry od jiné osoby.

Od 15. června se zásadně rozvolní dosavadní režim pro cesty z a do zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví nově stanovuje rozdělení států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru do tří kategorií. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) budou země označeny zelenou, oranžovou nebo červenou barvou podle rizika nákazy. Češi a cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR budou moci po tomto datu vycestovat do zemí všech kategorií, ale po návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem nebudou muset prokázat negativní test na koronavirus. Pro cizince ze zemí EU cestující do ČR se povinnost prokázat se testem nebude vztahovat, pokud spadají do země s nízkým rizikem. Do skupiny s největším rizikem ministerstvo zařadilo pouze Švédsko a Velkou Británii.

Ukončení většiny mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem

Od pondělí 25. května se otevírají vnitřní prostory restaurací, kaváren, barů a řada dalších provozů jako jsou hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení. Návštěvníkům budou zpřístupněny vnitřní prostory hradů a zámků nebo zoologických a dendrologických zahrad. Otevřeny budou koupaliště, bazény, sauny a wellness centra. Navíc platí mírnější režim pro povinné nošení roušek. Roušky je nadále třeba mít ve všech vnitřních prostorách staveb (mimo bydliště), v prostředcích veřejné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry (nejedná-li se o členy domácnosti). Také je třeba stále dodržovat hygienická pravidla jako je časté mytí a dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

Konec nouzového stavu

Nouzový stav byl ukončen k 17. květnu 2020. Většina mimořádných opatření ale trvá dále a to až do 25. května. Přehled všech opatření naleznete na stránkách Vlády ČR.

Pravidla pro nošení roušek se změní od 25. května. Lidé je nebudou muset nosit na otevřených prostranstvích za předpokladu, že dodrží rozestupy dva metry. Nadále bude povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách staveb, kromě svého domu, v MHD, v taxislužbách a dále i tam, kde se nachází alespoň dvě osoby na vzdálenost do dvou metrů, pokud se nejedná o rodinu.

Nákupní čas pro seniory starší 65 let zatím zůstává mezi osmou a desátou hodinou ráno.

Postupné uvolňování protiepidemických opatření

Další vlna uvolnění opatření od 11. května:

 • Všechny provozovny v nákupních centrech
 • Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • Restaurace, hospody, bufety,kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • Muzea, galerie a výstavní síně
 • Zámky, hrady, skanzeny(venkovní prostory)
 • Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců s účastí nejvýše 100 osob (venkovní i vnitřní sportoviště)
 • Bohoslužby do 100 osob
 • Divadla, kina a ostatní kulturní aktivity do 100 osob
 • Kulturní, společenské, sportovní akce do 100 osob
 • Svatby do 100 osob za specifických hygienických podmínek

Od pondělí 20. dubna bude moci otevřít své provozovny většina řemeslníků s výjimkou holičů, kadeřníků, pedikérů a dalších profesí, při nichž dochází k přímému fyzickému kontaktu s klienty, fungovat mohou začít autosalony a autobazary. Ze zákazu jsou nově vyňaty rovněž venkovní trhy a tržiště, i tam ale budou muset prodejci zajistit dodržení stanovených pravidel. Také budou moci otevřít salóny pro psy.

Za přesně daných pravidel se také budou moci konat malé svatby za přítomnosti nanejvýš deseti osob a na venkovní hřiště se budou moci k tréninku vrátit profesionální sportovci. I pro ně platí přísná pravidla, například omezení tréninkové skupiny na osm osob s výjimkou realizačního týmu, zákaz používat společné šatny a sprchy či zákaz provádět kontaktní cvičení. Sportovci, a to i ti rekreační, ale už budou mít povoleno při dodržení přísných hygienických pravidel používat toalety.

Nouzový stav prodloužen

Nouzový stav bude v České republice po druhém prodloužení trvat do 17. května 2020. Dne 30. dubna 2020 o tom rozhodli poslanci Parlamentu ČR.

Vláda částečně uvolnila přísná protiepidemická opatření

Od úterý 7.4.2020 mohou občané opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. Dále mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny.

Od čtvrtka 9.4.2020 si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů.

Od úterý 14.4.2020 bude možné vycestovat z České republiky, pokud lidé prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a karanténou.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň prodloužilo opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezeném pohybu osob do konce trvání nouzového stavu.

Mimořádná pomoc Nadace J&T

Nadace J&T spustila grant pro rodiny s dětmi, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky. Důležitou podmínkou pro poskytnutí mimořádného finančního příspěvku je dodání všech požadovaných dokladů a také pravdivé vyplnění žádosti. Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku z Nadace J&T nevzniká právní nárok.
Více informací o podmínkách grantu a on-line žádost naleznete na www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html.

Mimořádná pomoc pro rodiny s dětmi

Projekt Patron dětí, Nadace Sirius, ve spolupráci s OSVZ MěÚ Dobruška nabízí mimořádnou pomoc pro rodiny s dětmi, které jsou v těžké životní situaci. Pomoc je směřována sociálně a zdravotně znevýhodněným rodinám a jejich dětem, které se dostaly vlivem různých okolností do těžké životní situace. Takovými okolnostmi mohou dnes být i nutná vládní opatření proti šíření nového typu koronaviru. Kvůli těmto opatřením je mnoho rodin v situaci, kdy nemají na základní potřeby, jako jsou potraviny, hygienické pomůcky, léky a podobně.
Jedná se o finanční pomoc rodinám, které to opravdu potřebují. Ta je poskytována na každé jedno nezletilé dítě.
Pro pomoc je potřeba vyplnit žádost, kterou naleznete spolu s detailními informacemi o mimořádné pomoci zde: patrondeti.cz/koronapomoc.
V případě dotazů volejte:
Tel: 702 201 301
INFO LINKA PATRON DĚTÍ: 601 188 166

Ošetřovné pro OSVČ - výzva

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o děti nebo osoby v nepříznivém zdravotním stavu, může od 1.4.2020 žádat o ošetřovné za měsíc březen ve výši 424 Kč/den. Bližší informace na www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750.
V případě nejasností volejte Obecní živnostenský úřad Dobruška - tel. 606 650 344.

Prodloužení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Týká se to např. uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezeného provozu úřadů.

Ministerstvo také zmírnilo pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Prodloužení omezení pohybu na veřejnosti a změna vyhrazené nákupní doby pro seniory

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6:00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

Dále byla upravena vyhrazená doba pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin

Vláda rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Vyhrazená doba pro nákupy seniorů nad 65 let je od 7:00 do 9:00 hodin a vztahuje se na maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží. Toto platí i pro osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny.

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren a to na období od 18.3.2020 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Vláda posiluje preventivní opatření

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Dále ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. Toto se týká městského úřadu.

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení. V neposlední řadě vláda zakazuje provoz heren a kasin.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav na dobu od 14:00 dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Zakázány akce sportovní, kulturní, náboženské a další nad 100 osob s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.
Do odvolání uzavřeny základní, střední a vysoké školy s účinností ode dne 11. března 2020.

 Informace ke koronaviru

 Omezení provozu autobusových linek a vlakových spojů

S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. S platností od 18.3.2020 dojde k omezení dálkových autobusových linek. V některých případech omezení znamená i změny v příměstské dopravě. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. Opatření je účinné do odvolání.

Od 30.3.2020 do odvolání dochází v pracovních dnech i o víkendech k omezení rozsahu regionální železniční dopravy o přibližně 30%.

Do prostředků hromadné dopravy je povolen vstup pouze s ochranou obličeje.

 Opatření města Dobrušky

 • V budovách Městského úřadu Dobruška se stanovuje dodržování hygienických pravidel spočívajících v dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné. Dále se stanovuje dodržování dezinfekce rukou a použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Toto rozhodnutí je účinné od 19. 5. 2020 a platí do odvolání.
 • Od úterý 21. dubna se v Dobrušce otevřou trhy na nám. F. L. Věka. Povoleno bude prodávat pouze „farmářský“ sortiment. Stánek musí mít zajištěnu dezinfekci pro zákazníky a prodávající musí mít rukavice na výdej zboží a příjem hotovosti. Stánky budou rozmístěny s dvoumetrovými rozestupy.
 • Městský úřad, jako správce daně, informuje občany, že pokud nemají možnost uhradit místní poplatek za psy a odpad bezhotovostně, případné platby v hotovosti po datu splatnosti nebudou sankciovány.
 • Na náměstí F. L. Věka u vchodu do budovy městského úřadu čp. 32 (informační centrum, městská policie) je umístěn prodejní automat na roušky a dezinfekci. Cena 10 Kč.

 Pomoc seniorům v izolaci

Registrovaná tísňová péče Anděl na drátě je sociální služba s pověřením státu (MPSV), která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela ZDARMA. Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz. Bližší informace v letáku.

Služba pro sluchově postižené

Sluchově postižení občané, komunikující znakovým jazykem se mohou pro dotazy na aktuální dění, nařízení či jak vyřídit běžné záležitosti (nákupy, úřad, lékař, dávky, práce, rodina atd.) obracet na Tichý svět formou e-mailu, SMS zprávy, telefonátu či přes whats app a videohovor. Kontakt: michaela.novotna@tichysvet.cz, 602 635 100.
Nejnovější informace ve znakovém jazyce najdete v Informačním seriálu o dění ohledně koronaviru: www.tichysvet.cz.

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 6. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, postupně místy přeháňky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Vracení vstupného na akce

Přihlášky do kurzu tance

Soubor ke stáhnutí: Kino-Dobruska-06_2020-web.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 435.12 kB

Výstava František z Dobrušky

Soubor ke stáhnutí: leták -červen.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 91.85 kB

Křest knihy o Radoslavu Brzobohatém

Beseda Petra Voldána o Gruzii

Divadelní představení ZUŠ Dobruška

Koncert na peróně

Příměstský tábor - bavíme se sportem

Publicita projektů a organizací
Mapa