město Dobruška
MěstoDobruška

Aktuální informace ke koronaviru

Vývoj situace sledujte na:

V případě zdravotních obtíží (horečka, dýchací potíže, kašel) a návratu z rizikových oblastí volejte linku 112.

Informace na této stránce jsou průběžně doplňovány.

Noste roušky

Další videa s aktuálním vývojem v našem městě naleznete ve videogalerii.

Prodloužení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Týká se to např. uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezeného provozu úřadů.
Ministerstvo také zmírnilo pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Prodloužení omezení pohybu na veřejnosti a změna vyhrazené nákupní doby pro seniory

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6:00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

Dále byla upravena vyhrazená doba pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin

Vláda rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Vyhrazená doba pro nákupy seniorů nad 65 let je od 7:00 do 9:00 hodin a vztahuje se na maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží. Toto platí i pro osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny.

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren a to na období od 18.3.2020 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Vláda posiluje preventivní opatření

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Dále ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. Toto se týká městského úřadu.

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení. V neposlední řadě vláda zakazuje provoz heren a kasin.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav na dobu od 14:00 dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Zakázány akce sportovní, kulturní, náboženské a další nad 100 osob s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod.
Do odvolání uzavřeny základní, střední a vysoké školy s účinností ode dne 11. března 2020.

Informace ke koronaviru

 Omezení provozu autobusových linek a vlakových spojů

S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. S platností od 18.3.2020 dojde k omezení dálkových autobusových linek. V některých případech omezení znamená i změny v příměstské dopravě. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. Opatření je účinné do odvolání.

Od 30.3.2020 do odvolání dochází v pracovních dnech i o víkendech k omezení rozsahu regionální železniční dopravy o přibližně 30%.

Do prostředků hromadné dopravy je povolen vstup pouze s ochranou obličeje.

 Omezení České pošty

V souvislosti s nařízením vlády a karanténou jsou od čtvrtka 19. března až do odvolání omezeny úřední hodiny na pobočce České pošty, s. p., v Dobrušce. Pobočka bude otevřena od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu bude uzavřena.

Omezení Finančního úřadu

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou dočasně upravené na PONDĚLÍ a STŘEDA OD 8.00 do 11.00 hodin. Omezen bude i provoz pokladen. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj bude dočasně přijímat platby v hotovosti pouze na územním pracovišti v Hradci Králové, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hodin. Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 3+2“ (Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Broumov, Hořice, Nová Paka a Kostelec nad Orlicí). Prosíme občany, aby své záležitosti vůči úřadu řešili primárně TELEFONICKY, nikoliv osobně. Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.

 Opatření města Dobrušky

 • Rada města Dobrušky v souvislosti s šířením onemocnění způsobeného koronavirem přijala zpřísněná opatření platící okamžitě. V následujících dnech a týdnech bude operativně reagovat dle vývoje situace. Občanům Dobrušky doporučuje zvážit účast na akcích, kde se shromažďuje větší množství lidí.
 • Město Dobruška do odvolání uzavřelo následující organizace a zařízení: Mateřská škola, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, Krytý bazén, Společenské centrum - Kino 70, Kulturní dům, Městská knihovna.
 • Od 13.3.2020 je omezen provoz na sportovištích areálu Městského stadionu Václava Šperla.
  Fotbal - všechna utkání jsou zrušena. Tréninky mohou probíhat.
  Atletika - všechny závody jsou zrušeny. Tréninky mohou probíhat.
  Pro všechny platí zákaz používání šaten. Na sportovišti (i v jeho okolí) bude pouze jeden tým (kategorie) s maximálním počtem 30 osob.
 • Budovy městského úřadu jsou pro veřejnost uzavřeny. Agendy státní správy jsou uzavřeny pro osobní kontakt, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů. V mimořádně naléhavých případech budou záležitosti řešeny individuálně za dodržení preventivních opatření. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci. V těchto naléhavých případech je nutné se domluvit telefonicky předem s příslušným zaměstnancem úřadu.
  Úřední hodiny jsou omezeny na tento rozsah:
  pondělí 13:00 - 16:00 hod.
  středa 13:00 - 16:00 hod.

  V provozu zůstanou veškeré telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště úřadu. Podání občanů lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu a v omezeném rozsahu přes podatelnu. Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města a na vchodech do jednotlivých budov.
  Mimořádné opatření tajemníka MěÚ platné do 24.3.2020
  Mimořádné opatření tajemníka MěÚ platné do odvolání
 • Město Dobruška v návaznosti na vládou vyhlášený nouzový stav ruší až do odvolání úterní trhy na náměstí F. L. Věka.
 • Omezení svatebních obřadů - vykonávání svateb je prozatím pozastaveno.
 • Městský úřad, jako správce daně, informuje občany, že pokud nemají možnost uhradit místní poplatek za psy a odpad bezhotovostně, případné platby v hotovosti po datu splatnosti nebudou sankciovány.
 • Sběrný separační dvůr města Dobrušky bude dle sdělení provozovatele do odvolání uzavřen.

 Dovoz potravin pro seniory

Město Dobruška oznamuje, že zřídilo službu DOVOZ POTRAVIN PRO SENIORY NAD 65 LET. Nákupy lze objednat na telefonním čísle 778 431 861 v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. Služba je určena lidem, o něž se nemá kdo postarat.
Pravidla nákupu potravin sdělí operátorka na zmíněném telefonním čísle 778 431 861.

Pomoc seniorům v izolaci

Registrovaná tísňová péče Anděl na drátě je sociální služba s pověřením státu (MPSV), která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela ZDARMA. Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz. Bližší informace v letáku.

Služba pro sluchově postižené

Sluchově postižení občané, komunikující znakovým jazykem se mohou pro dotazy na aktuální dění, nařízení či jak vyřídit běžné záležitosti (nákupy, úřad, lékař, dávky, práce, rodina atd.) obracet na Tichý svět formou e-mailu, SMS zprávy, telefonátu či přes whats app a videohovor. Kontakt: michaela.novotna@tichysvet.cz, 602 635 100.
Nejnovější informace ve znakovém jazyce najdete v Informačním seriálu o dění ohledně koronaviru: www.tichysvet.cz.

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Strategický plán města

Strategický plán rozvoje města

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 4. 2020

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Uzavření informačního centra

Informace ke zrušeným představením

Placení kurzu tance

Publicita projektů a organizací
Mapa