Menu

Město Dobruška

Prostředky individuální ochrany

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

V České republice není 100% zabezpečení obyvatel prostředky individuální ochrany!

Principy poskytování prostředků individuální ochrany

Prostředky individuální ochrany jsou určeny pro krizový stav ohrožení státu a válečný stav, ne pro možné teroristické útoky nebo úniky nebezpečných látek.

Prostředky individuální ochrany ochraňují proti radioaktivním látkám, bojovým chemickým látkám a bojovým biologickým prostředkům a ne proti běžným průmyslovým škodlivinám jako je čpavek, chór, kysličník siřičitý, formaldehyd apod.

K individuální ochraně obyvatel před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany.

V případě stavu ohrožení státu nebo válečného stavu budou zabezpečovány pouze vybrané kategorie obyvatelstva a uvedené prostředky individuální ochrany budou navezeny do výdejních středisek, aby byly vydány určeným kategoriím obyvatelstva:

a)děti do 1,5 roku - dětské ochranné vaky

b)děti od 1,5 roku do 6 let - dětské ochranné kazajky

c)děti od 1,5 roku do 18 let - ochranné masky

d)osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních - ochranné masky

e)doprovod výše uvedených - ochranné masky

Do určených kategorií nepatří ani pracovně neaktivní obyvatelstvo, ani státní a samosprávné organizace, ani právnické a podnikající fyzické osoby apod.!

Zástupci prostředků individuální ochrany

Dětský ochranný vak DV - 65: je určen pro děti ve věku do 18 měsíců.

Vak je vyroben z pogumovaného textilu a je opatřen jedním difúzním filtrem, průhledem a manipulační rukavicí. Napíná se na kovovou kostru, k níž je možno připojit popruh na přenášení vaku na zádech.

1 2


Dětský ochranný vak DV - 75: je určen pro děti ve věku do 18 měsíců.

Vak je vyroben z pogumovaného textilu, je vybaven 2 difúzními filtry, má 2 manipulační rukavice, uvnitř vaku jsou dvě kapsy na zásobu plen a kojeneckou láhev, dva průzory a propojovací zařízení pro podávání stravy zvnějšku do kojenecké láhve umístěné uvnitř. V příslušenství vaku je zásobní láhev opatřená uzávěrem s injekční jehlou chráněnou pryžovým obalem, kojenecká láhev s dudlíkem, nosný popruh a nafukovací podložka pod hlavičku dítěte.

1 2

Dětská kazajka DK-62: je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3-4 let (dle vzrůstu).

Je zhotovena z pogumovaného textilu žluté barvy. Má hlavovou kuklu opatřenou průzorem z plexiskla, část kryjící tělo až do pasu dítěte a rukávy pevně spojené s bezprstými rukavicemi. Ventilová komora s vdechovacím ventilkem je na hrudní části. Do kazajky se vhání vzduch přes filtr MOF připojený k dmychadlu vrapovanou hadicí. Vydechovací ventil je umístěn na vrcholu hlavové kukly. V pase jsou dva opasky se samoutahovacími přezkami.

1
 
Dětská kazajka DK-88: je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3-4 let (dle vzrůstu).

Oděvní část sahající do pasu dítěte je vyrobena z polyamidové pogumované tkaniny a je opatřena filtroventilační jednotkou a pouzdrem na zdroje. Vzduch k dýchání je nasáván ventilátorkem přes filtr typu MOF, který je umístěn na nástavci na hlavové kukle. Výpustný ventil je umístěn na kukle pod panoramatickým plastovým průzorem. Jako zdroj proudu slouží 6 monočlánků typu R-14 nebo LR-14. DK-88 tak nevyžaduje trvalou obsluhu dospělé osoby, je nutný pouze trvalý dozor. V případě poruchy ventilátoru nebo vybití baterií lze použít ručního dmychadla - pryžového měchu s vrapovanou hadicí a speciální manžetou, která se přetahuje přes spodní okraj filtru MOF. Kazajka je vybavena systémem pití umožňujícím dítěti přijímat tekutiny v zamořeném prostředí.
.


Dětské ochranné masky: jsou určeny pro větší děti ve věku od 18 měsíců do 10 - 12 let.

Ve spojeni s ochranným filtrem chrání obličej a dýchací cesty proti radioaktivním i otravným látkám a BBP. V současnosti HZS - CO disponuje dvěma typy dětských ochranných masek - DM-1 a CM-3/3 h. DM-1 velikost s označením 0 je určena pro děti od 1,5 do 3 let, velikosti 1 a 2 jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 - 12 let.


Prostředky individuální ochrany pro děti od 3 do 10 - 12 let

Dětská maska DM-1

Je obličejová maska s šesti páskovým upínacím systémem, kulatými zorníky, její lícnice je pevně spojena s vrapovanou hadicí a opatřena uvazovacími tkanicemi. Ochranná maska DM-1 je k dispozici ve 3 velikostech označených čísly 0, 1 a 2. Velikost 0 je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, velikosti 1 a 2 jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 - 12 let.

1


Ochranná maska CM-3/3h

Je totožná s ochrannou maskou typu CM-3, velikost č.3, ale komplet masky je přizpůsoben pro použití dětí s větším obličejem ve stáří do 12 let s tím, že je doplněn vrapovanou hadicí.

Ochranné masky pro dospělé

Ochranné masky v kompletaci s příslušným ochranným filtrem slouží k ochraně dýchacích orgánů v případech, že koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu je alespoň 17 % a koncentrace škodliviny nepřesahuje 0,5 obj. %.

Ochranná maska CM-3

Je obličejová maska s páskovým upínacím systémem, kulatými zorníky, do nichž je možné vložit speciální brýlové vložky. Bakelitová ventilová komora obsahuje zdvojený vydechovací ventilek a ventilek vdechovací. Ve spodní části ventilové komory je hrdlo pro našroubování filtru MOF. Vyráběna byla ve čtyřech velikostech - 3 (nejmenší), 4, 5 a 6.

1 2 3


Ochranná maska CM-4

Je obličejová maska s pětipáskovým upínacím systémem, panoramatickými zorníky, do nichž lze vkládat speciální brýlové vložky. Lícnice dále obsahuje průzvučnou membránu, která zvyšuje srozumitelnost mluveného slova a to i při použití technických spojovacích prostředků a ventilovou komoru vyrobenou z mechanicky odolného sklolaminátu. Na šroubení ventilové komory se připojuje filtr MOF. Lícnice ochranné masky má na okraji těsnící manžetovou linii a je doplněna pevně zabudovanou polomaskou. Vyrábí se ve třech velikostech - 3 (nejmenší), 4 a 5.

1 2 3

Maska CM-4 spolu s vhodným filtrem chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par a aerosolů, radioaktivního prachu a biologických škodlivin. Ochranná maska má široké využití v civilním sektoru, a to především v místech zamořených průmyslovými exhalacemi, silně zapáchajícími látkami, při práci s možným výskytem škodlivých par. Komplet zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -30°C až +50°C. Výhodou masky je její nízká hmotnost a dobrá snesitelnost při použití.

4


Ochranná maska CM-4M

Ochranná maska CM-4M ve spojení s vhodným filtrem se používá k ochraně obličeje, očí a dýchacích orgánů proti chemickým otravným látkám a průmyslovým jedům vyskytujícím se ve formě plynů, par, pevných a kapalných aerosolů, dále proti biologickým aerosolům, proti radioaktivnímu prachu vzniklého výbuchem chemické zbraně nebo havárií objektů a zařízení, které používají jaderné materiály. Její konstrukce zajišťuje dokonalou ochranu proti výše uvedeným škodlivinám v průběhu nasazení nezávisle na meteorologických podmínkách. Maska CM-4M je doplněna o zařízení pro příjem tekutin, které umožňuje pití s nasazenou maskou z plastové láhve, která je opatřena speciální zátkou s ventilem. Lícnice je opatřena obličejovou těsnící manžetou, panoramatickými zorníky, průzvučnou vložkou a zařízením pro příjem tekutin. Na ventilové komoře je z vnitřní strany nasazena vnitřní maska, která snižuje únavu uživatele při fyziologické námaze a možnost orosení zorníků.

Technické údaje lícnice:

průměrná hmotnost
počet velikostí
všeobecné zorné pole

tlakové ztráty při průtoku vzduchu  
při vdechu u vnitřní masky
při vdechu u ventilové komory
při výdechu
400 g
3
73 %

30 l/min.
max. 30 Pa
max. 25 Pa
max. 100 Pa


Ochranná maska CM-5D

Na první pohled se maska vyznačuje velkoplošným panoramatickým zorníkem z plošného polymetylmetakrylátu, který se později předpokládá nahradit polykarbonátem. Maska má širokou anatomicky tvarovanou těsnicí manžetu, která zvyšuje těsnost a komfort při dlouhodobém nošení. Vysokou srozumitelnost hovoru s nasazenou maskou zajišťuje účinná průzvučná vložka s membránou. Vyrábí se ve dvou velikostech.

1 2

Ochranná maska CM-5D spolu s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických škodlivin a radioaktivnímu prachu vzniklého výbuchem chemické zbraně nebo havárií objektů a zařízení používající jaderné materiály. Její konstrukce zajišťuje dokonalou ochranu proti výše uvedeným škodlivinám v průběhu nasazení nezávisle na meteorologických podmínkách. Vyznačuje se děleným velkoplošným panoramatickým zorníkem, který umožňuje uchycení dioptrické vložky při zajištění dobré prostorové orientace a vysokého komfortu nošení. Těsnící manžeta zlepšuje těsnost při použití.Ochranná maska CM-5D je určena pro ochranu osob v průmyslu, v zemědělství, v záchranných hasičských sborech, pro jednotky civilní ochrany. Komplet zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -25°C až +50°C.

3


Ochranná maska CM-5DM

Modifikovaný typ masky CM-5D, který je doplněn o zařízení pro příjem tekutin. To umožňuje bezpečné pití s nasazenou maskou z plastové láhve, která je opatřena speciální zátkou s ventilem. Nový prvek - oba typy masek umožňují použití brýlové vložky, která je určena pro uživatele s vadami zraku. Brýlová vložka je uchycena zasunutím do pryžového trámku zorníku z vnitřní strany. K dispozici jsou 4 vertikální polohy umístění brýlové vložky podle velikosti obličeje.

Technické údaje lícnice:

průměrná hmotnost

tlakové ztráty při průtoku vzduchu  
při vdechu u vnitřní masky
při vdechu u ventilové komory
při výdechu

počet velikostí
všeobecné zorné pole
upínací systém
 
500 g

30 l/min.
max. 30 Pa
max. 25 Pa
max. 100 Pa

2
77 %
a) pryžový
b) gumotextilní


Ochranná maska CM-6

Představuje nový typ celoobličejové masky. Plně odpovídá požadavkům normy EN 136. Zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -25°C až +50°C.

1

V kombinaci s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par, aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu, atd. Maska je určena pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, zemědělství, hornictví, jednotkách civilní ochrany, záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek a pod.

Lícnice je vyrobena z chemicky odolné, měkké a dobře snášenlivé pryže na bázi BIIR. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zajišťuje dokonalou nezkreslenou prostorovou orientaci při obvyklých činnostech. Řešení těsnící linie masky zabezpečuje spolehlivou těsnost u různých velikostí obličeje.

2

Konstrukční řešení masky umožňuje montáž filtru na levou nebo pravou stranu.
Průzvučná vložka umožňuje dobrou komunikaci při použití masky.
Maska je připravována v modifikaci se systémem pro příjem tekutin a systémem dorozumívání pomocí elektronických pojítek.

Technické údaje lícnice:

hmotnost
počet velikostí
tlakové ztáty při průtoku vzduchu
vdechovací odpor
vydechovací odpor

zorné pole všeobecné
zorné pole binokulární
srozumitelnost při hovoru
použitý závit
upínací systém
560 g
1
30 l/min.
max. 25 Pa
max. 60 Pa

77 %
84 %
95 %
40x1/7"
gumotextilní

Filtry k ochranným maskám

Filtry k ochranným maskám, kterými disponuje CO jsou výměnnou součástí soupravy. Zabraňují průniku radioaktivních i otravných látek a bojových biologických prostředků do vnitřní části ochranné masky. Nechrání však před oxidem uhelnatým a ochranu proti některým průmyslovým škodlivinám poskytují jen po určitou kratší dobu - v tomto případě je lze použít jako filtry únikové, které poslouží pouze k rychlému úniku ze zamořeného prostoru. Při haváriích spojených s únikem průmyslových škodlivin (PŠ) nebo při zamoření prostoru oxidem uhelnatým se zaměňují příslušnými filtry průmyslového typu.

Filtry nesměji být používány v prostředí s vysokým obsahem škodlivin (nad 2 %) a v prostředí, kde obsah kyslíku ve vzduchu poklesne pod 17 %. V těchto případech je nutno použít izolační přístroje (vzduchové nebo kyslíkové).


Filtry řady MOF

Filtry typu MOF jsou "univerzální filtry" používané v CO. V současné době jsou ve vybavení CO - HZS malé ochranné filtry MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M a NBC-1. Jednotlivé typy lze zaměňovat. Jsou válcovitého tvaru, na horním dně je filtr opatřen závitovým hrdlem uzavřeným šroubovací krytkou z PE s pryžovým těsněním. Vstupní otvor na spodním dně je uzavřen speciální zátkou z PE. Pouzdro filtrů MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M a NBC-1 je vyrobeno z hliníkohořčíkové slitiny. Pouzdra MOF-2 až 5 jsou natřeny khaki barvou, pouzdra MOF-6M a NBC-1 jsou stříbrněšedé. Uvnitř filtru je aerosolová vložka a sypaný sorbent.

1


Ochranné vlastnosti filtrů typu MOF:

 • radioaktivní prachově částice zachycuji dlouhodobě
 • proti aerosolům a parám otravných látek chrání při běžných koncentracích déle než 3 hodiny
 • choroboplodné zárodky zachycují dlouhodobě

Filtr MOF-6M navíc chrání před organickými a anorganickými látkami, amoniakem a oxidem siřičitým. Je to průmyslový filtr klasifikovaný jako A2B2E2K2P3.


Průmyslové filtry

Průmyslovými filtry Hasičské záchranné sbory - CO nedisponuje s výjimkou výše uvedeného typu MOF-6M. Vzhledem ke skutečnosti, že většina obyvatel ČR si v případě potřeby bude prostředky individuální ochrany pořizovat z vlastních finančních zdrojů, je pro informovanost uvedena i problematika průmyslových filtrů.

Havárie spojená s únikem průmyslových škodlivin je v současnosti pravděpodobnější než válečný konflikt a je proto třeba se o tuto problematiku zajímat. Doporučit konkrétní typ průmyslového filtru je velmi obtížné. Rozhodující pro jeho výběr je daná lokalita a z ní vyplývající nebezpečí úniku konkrétní průmyslové škodliviny. Obecně lze doporučit použití filtru co nejuniverzálnějšího, tzn. filtru, který bude chránit před co nejširší škálou průmyslových škodlivin, případně před látkami vojensky významnými, jako jsou radioaktivní látky, bojové otravné látky a bojové biologické prostředky. Tuto podmínku splňuje jak již bylo uvedeno filtr MOF-6M. Pro úplnost a lepší pochopení problematiky použití průmyslových filtrů jsou v dalším stručně popsány.

Průmyslové filtry jsou určeny k záchytu škodlivin z procházejícího vdechovaného vzduchu. Mohou být stejně jako filtry řady MOF používány v prostředí, kde je obsah kyslíku min. 17 obj. % a koncentrace průmyslové škodliviny max. 1 obj. %. Různé použití vedlo k vytvořeni širšího sortimentu filtrů specificky určených pro záchyt škodlivin. Filtry jsou určeny k připojení na ústenky, polomasky, lícnici a další části dýchacích přístrojů pomocí plynotěsného spojení. Průmyslové filtry dělíme na filtry proti plynům, částicové filtry a kombinované filtry (NBC filtry).

Pro použití k ochraně před průmyslové škodliviny jsou nejvhodnějšími filtry kombinované. Kombinované filtry odstraňují z procházejícího vzduchu plynné škodliviny i částice. Značení i barevné pruhy odpovídají příslušnému typu filtru proti plynům a proti částicím.Vnější vzhled filtru je podobný uváděným filtrům typu MOF.

Filtry ve spojení s ochrannou maskou, polomaskou, speciálním zařízením chrání dýchací cesty jednotlivce proti škodlivinám obsaženým v ovzduší. Ve směru postupu vzdušiny jsou nejprve na filtračním složenci zachycovány aerosoly a prachy škodlivin. Následně v sorbční vrstvě se odstraňují plynné škodliviny fyzikální sorbcí a chemisorbcí. K zajištění ochrany osob je nutné, aby byl v ovzduší minimální objemový obsah kyslíku 17%. Filtry jsou vyrobeny ze speciální hliníkové slitiny s vysokou pevností a tuhostí, nebo z vysoce pevnostní plastické hmoty. Ve spojení se špičkovým impregnovaným aktivním uhlím umožňujícím účinně zachytit organické, anorganické a kyselé plyny a páry, chlor, sirovodík, amoniak, aminy, halogeny, oxid siřičitý, fosgen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, sarin, soman, yperit. S filtrační vložkou P3 zachycují pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, radioaktivní a silně jedovaté aerosoly, prachy, bakterie a viry.

Parametry a klasifikace splňují požadavky světových norem ČSN EN 141, 143, 148-1 a TP pro speciální NBC filtry.

NBC filtry:

A2 B2 E2 K2 - P3

3


Hlavní oblasti použití:

Organické, anorganické a kyselé plyny a páry, chlor, sirovodík, amoniak, aminy, halogeny, oxid siřičitý, fosgen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, sarin, soman, yperit, pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, radioaktivní a silně jedovaté aerosoly, prachy, bakterie a viry.

Technická data:

Æ 110 x 90 mm, 350 g, 340 ml
ČSN EN 141, 143, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm
TP - SIGMA 578 - 2/99

A2 B2 E2 K2

2


Hlavní oblasti použití:

Organické, anorganické a kyselé plyny a páry, chlor, sirovodík, amoniak, aminy, halogeny, oxid siřičitý, fosgen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, sarin, soman, yperit.

Technická data:

Æ 110 x 90 mm, 300 g, 340 ml
ČSN EN 141, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm

NBC OF - 90

1


Hlavní oblasti použití:

Bojové otravné radioaktivní a mimořádně toxické látky ve formě plynů a par, chlorpikrin, sarin, soman, yperit, kyselé plyny, halogeny, sirovodík, pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, prachy, bakterie a viry.

Technická data:

Æ 110 x 90 mm, 250 g, 220 ml
ČSN EN 141, 143, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm
TP - SIGMA 578 - 1/98

P 3

3


Hlavní oblasti použití:

Obtěžující, škodlivé pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, radioaktivní a silně jedovaté aerosoly, prachy, bakterie a viry.

Technická data:

Æ 110 x 90 mm, 80 g
ČSN EN 143, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm

Kromě uvedených základních typů průmyslových filtrů nabízejí výrobci další typy speciálních filtrů, které je možné dodat na základě objednávky.

Typ filtru Barevné označení Hlavní využití
A hnědá organické plyny a páry, rozpouštědla; např. butanol, tetrachlormetan, chloroform, toluen, dichloretan, cyklohexanol, propanol, benzen, vinylacetát atd.
B šedá anorganické plyny a páry, např. chlor, kyanovodík, sirouhlík, formaldehyd, fluorovodík, fosfin atd.
E žlutá oxid siřičitý, chlorovodík, kys. dusičná, kys. sírová, kys. mravenčí
K zelená amoniak, sirovodík, metylamin, etylendiamin atd.
Hg červená páry rtuti
NOx tmavě modrá nitrozní plyny
Reaktor oranžová radioaktivní jod včetně radioaktivního metyljodidu


Filtry typu A, B, E, K jsou vyráběny podle sorpční kapacity:

malé třída 1 do vnější koncentrace 0,1 obj. %
střední třída 2 do vnější koncentrace 0,5 obj. %
velké třída 3 do vnější koncentrace 1,0 obj. %

Žádný z těchto filtrů nechrání proti oxidu uhelnatému! K ochraně před oxidem uhelnatým slouží tzv. hopkalitový filtr!

Stávající prostředky individuální ochrany se současné době dávají na revize a revidované prostředky individuální ochrany se ukládají do centrálních skladů Základny logistiky Olomouc. Pro Královéhradecký kraj je centrální sklad umístěn ve Vysokém Mýtě.

Pro válečný stav pro děti a mládež do 18 let, respektive do ukončení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v souvislém denním studiu a pro jejich doprovod a pro zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení budou péčí státu doplněny prostředky individuální ochrany systémem hospodářských opatření pro krizové stavy. Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření budou stanoveny jejich maximální prodejní ceny.

Prodej prostředků individuální ochrany

Pokud organizace nebo občan usoudí, že by měl být zabezpečen prostředky individuální ochrany, tak si je musí pořídit na vlastní náklady.

Informaci, kde si tyto prostředky může nakoupit se dozví na odboru ochrany obyvatelstva a plánování Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje nebo na internetové adrese Ministerstva vnitra.

Doporučujeme ochranné masky typu CM-4, CM-5D, CM-6 a k nim kombinované průmyslové filtry typu NBC (Nuclear, Biologic, Chemical) nebo filtry MOF-4 a MOF-6- M.

Ochranné masky lze zakoupit přímo u tuzemského výrobce ochranných masek:

Adresa: 


Tel:
Fax:
E-mail:
WWW:
GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s.
Hamerská 9
756 54 Zubří
571 662 111
571 658 744
marketing@guzu.cz
www.guzu.cz


Filtry lze nakoupit u firmy:

Adresa: Tel:
Fax:
E-mail:
WWW:
Sigma Group a.s.
Divize spotřební čerpadla
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín
585 651 322
585 651 329
info.dsc@sigmagroup.cz
www.sigma.cz


nebo u firmy:

Adresa: 


Tel:
Fax:
E-mail:
AVEC CZ, spol. s r. o.
Staré Jesenčany 79
533 33 Staré Jesenčany
466 330 152
466 303 037
avec@iol.cz

Výdej prostředků individuální ochrany

Výdej prostředků individuální ochrany by se odehrával ve stanovených výdejních střediscích pro které jsou:

a)vybrány a připraveny prostory pro uskladnění

b)zabezpečen personál pro výdej prostředků individuální ochrany

c)zabezpečena evidence, výdej a příjem prostředků individuální ochrany

Struktura a počet prostředků individuální ochrany k zabezpečení výdeje se stanovuje:

a)podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízení

b)dle projektované kapacity školských zařízení

c)dle lůžkové kapacity zdravotnických a sociálních zařízení a obdobných zařízení

ponechává se rezerva 10% z uvedených počtů

Zdroj:
MV - Generální ředitelství HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
Prostředky individuální ochrany pro obyvatelstvo ČR
WWW: www.guzu.cz, www.sigma.cz


Systém varování a informování obyvatelstva

 souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 7, odst. 2, pís. f) rozhodl ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO, které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén.

sirena
elektronická siréna

 Všeobecná výstraha

Dnem 1. listopadu 2001 rozhodl ministr vnitra zavést na území České republiky jeden varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

Signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

graf
Grafické vyjádření varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha", bude následovat slovní informace z elektronických sirén a tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.


Požární poplach

Dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach" zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

sirena
rotační siréna

Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem.

graf
Grafické vyjádření signálu "POŽÁRNÍ POPLACH"

Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HÓ-ŘÍ", "HÓ-ŘÍ" atd. po dobu jedné minuty. (Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

Zkouška sirén

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí akustickou zkouškou sirén zkušebním nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou zkušebním tónem.

sirena sirena
ovládací pracoviště elektronických sirén koncový prvek elektronické sirény
graf
Grafické vyjádření zkušebního tónu akustické zkoušky koncových prvků

Po akustické zkoušce následuje verbální informaci (č. 1 dle níže uvedeného seznamu).

Varovný signál "Všeobecná výstraha" lze u elektronických sirén doplnit o verbální informace podle druhu hrozby nebo mimořádné události (č.2 až 6 podle níže uvedené tabulky), signál "Požární poplach" lze doplnit o verbální informaci č. 7.

Seznam slovních informací z elektronických sirén

Verbální informace č. 1
"Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén."

Verbální informace č. 2
"Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha."

Verbální informace č. 3
"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny."

Verbální informace č. 4
"Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie."

Verbální informace č. 5
"Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie."

Verbální informace č. 6
"Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu."

Verbální informace č. 7
"Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach."

Poskytování tísňových informací

Poskytování tísňových informací - informace pro obyvatelstvo o charakteru ohrožení a prováděných opatřeních k ochraně obyvatelstva, předávané bezodkladně po vyhlášení varovného signálu. K poskytování tísňové informace se využívá elektronických sirén, s možností vysílání hlasové informace, a všech hromadných informačních prostředků.

Tísňové informace budou vysílány podle rozsahu a závažnosti mimořádné události veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem (televizní kanály ČT 1 a ČT 2, Český rozhlas 1 - Radiožurnál a Český rozhlas 2 - Praha) pro případ mimořádné události velkého rozsahu. Pro zabezpečení informací lokálního charakteru budou veřejnoprávní sdělovací prostředky doplněny místními a regionálními médii.

Frekvence vysílání rozhlasových stanic

Veřejnoprávní rozhlasové vysílání
Český rozhlas 1 - Radiožurnál 89,7 MHz 88,5 MHz  
Český rozhlas 2 - Praha 100,1 MHz 101,9 MHz  
Český rozhlas 3 - Vltava 102,7 MHz 90,5 MHz  
Český rozhlas - Hradec Králové 100,1 MHz 101,9 MHz  
 
Regionální rozhlasové vysílání
Radio Černá Hora 96,2 MHz
87,8 MHz

105,3 MHz
96,2 MHz - frekvence pro Hradec Králové
Radio Profil 95,7 MHz
96,9 MHz
  95,7 MHz - frekvence pro Hradec Králové
Rádio OK 103,4 MHz
93,9 MHz
  103,4 MHz-frekvence pro Hradec Králové
Radio Life 91,6 MHz    
Radio Frekvence 1 97,4 MHz    
Radio Metuje 92,8 MHz    
Radio Duha - program Evropa 2 94,5 MHz    


Poznámka:

Podle § 32 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce.

Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech.

Ukrytí obyvatelstva

Principy ukrytí

 • Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech.
 • K ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb a prováděny úpravy proti pronikání těchto látek.
 • Pro válečný stav se k ukrytí obyvatelstva bude využit stávající fond stálých úkrytů, který nebude dále rozšiřován.
 • Při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty.


Stálé úkryty (SÚ)

Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící.

Dveře
plynotěsné tlaku odolné vstupní dveře


Stálé úkryty se dělí na:

a) stálé tlakově odolné úkryty
b) stálé, tlakově neodolné úkryty
c) ochranné systémy podzemních dopravních staveb - metro

Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné stavby v podzemní části budov nebo stavby samo-statně stojící. Byly projektovány a postaveny tak, aby poskytovaly účinnou ochranu ukrývaných osob. Otvory úkrytů lze hermeticky uzavřít. Jsou vybaveny kapacitně odpovídajícím filtroventilačním zařízením s filtry a dalším technologickým vybavením, které vytváří podmínky pro dlouhodobý pobyt ukrývaných osob po dobu 3 dnů. Stropní konstrukce nad vestavěnými úkryty v budovách jsou stavebně provedeny tak, aby unesly váhu trosek zřícených budov. SÚ musí být bez ohledu na odolnost a umístění připraveny přijmout ve stanovených lhůtách osoby k ukrytí.

.
filtroventilační zařízení s filtry


Po vyhlášení krizového stavu ohrožení státu nebo válečného stavu:

 • SÚ se před vlastním přijetím osob zpohotovují podle zpracovaných postupů (harmonogramu zpohotovení) do 3 dnů odborně vycvičenými osobami (krytovými družstvy) znajícími jejich provoz.
 • Doběhové vzdálenosti jsou do 300 m. Pro případ snadnějšího vyhledávání jsou vybaveny radiovými vysílači radiomaják nebo maják.
 • V úkrytu se vyvěšuje "Úkrytový řád" obsahující pokyny pro chování a činnost ukrývaných osob. Tím se ukrývané osoby po seznámeni řídí. Seznam ukrývaných osob se pořizuje až při obsazování úkrytu. Ukrývané osoby vykonávají pomocné práce podle požadavků velitele úkrytu a členů krytového družstva.


SÚ vyžadují provádění odborné údržby proškolenou osobou (údržbářem) v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem (CO-4-2, "Údržba a provoz stálých úkrytů civilní obrany").

Pitná voda .
technická zařízení stálého tlakově odolného úkrytu - tlaková nádoba na pitnou vodu a měřící zařízení


Stálé tlakově odolné úkryty - ochraňují obyvatele před účinky zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu nebo válečného stavu!

Stálé tlakově neodolné úkryty - ochraňují obyvatele před některými účinky použití jaderných zbraní jako je světelné a tepelné záření, pronikavá radiace, kontaminace radioaktivním prachem, částečně ochraňuje i před účinkem tlakové vlny zbraní hromadného ničení. Tyto úkryty neochraňují před bojovými chemickými látkami, průmyslovými škodlivinami ani před bojovými biologickými prostředky.

Improvizované úkryty (IÚ)

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určené k ukrytí obyvatelstva. IÚ je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován při vzniku mimořádných situací fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Poskytují ochranu proti účinkům světelného záření, radioaktivnímu zamoření, ozáření, pronikavé radiaci a částečně proti účinkům tlakové vlny. Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně zapuštěné pod úrovni terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Je vhodné, aby obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo, tím kvalitnější je ochrana). Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí 3 - 5 m2 v prostoru bez větracího zařízení. Doporučuje se, aby jeden IÚ měl maximální kapacitu 50 ukrývaných osob. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru. Pro úkryt je zpracován Základní list úkrytu, který obsahuje postup prací upravující prostor na IÚ.

IÚ se zpohotovují po vyhlášení krizového stavu podle zpracovaných postupů do 5 dnů v těchto etapách:

1)v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob

2)v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy

3)ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu

Po vyhlášení krizového stavu se obcemi evidované a vlastníky zpohotovené IÚ stávají zařízeními civilní ochrany bez právní subjektivity ve vlastnictví zřizovatelů: státu, územních samosprávných celků, právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob a jsou určené k plnění úkolu havarijního plánu kraje.

Umístění nejbližšího stálého úkrytu se můžete dozvědět na příslušném obecním úřadě. Při sdělení adresy bydliště, Vám bude udáno místo (adresa) nejbližšího úkrytu.
 

Vstup Chodba
vstup do stálého úkrytu chodba se vstupy do jednotlivých místností stálého úkrytu


Kde není zabezpečeno ukrytí obyvatel ve stálých úkrytech (v malých obcích), řeší se ukrytí v improvizovaných úkrytech, které se budují svépomocí.

Zásady chování ve stálých úkrytech

 • Chovejte se ukázněně a řiďte se úkrytovým řádem a pokyny obsluhy (velitele) úkrytu.
 • Neplýtvejte vodou a potravinami.
 • Udržujte pořádek a čistotu.
 • Zbytečně nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte.
 • Za všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte.
 • Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň a elektrické vařiče.


Příprava improvizovaného úkrytu

 • Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí.
 • Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů.
 • Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky v co nejvyšším patře!
 • Oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.
 • Otvory lze zpevnit zazděním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo překrytím násypem hlíny.
 • Vchodové dveře zesilte prkny a vzpěrami.
 • Rovné stropy podepřete trámky a sloupky z kulatiny, klenuté stropy se nepodpírají.

Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení, nelze setrvat déle než 2 až 3 hodiny podle objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob (2 m3 prostoru na osobu).

Improvizované ukrytí - hlavní zásady ukrytí před nebezpečnými látkami

 • Opusťte co nejrychleji otevřený prostor a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti v co nejvyšším patře (většina nebezpečných plynů je těžší vzduchu!). Místnost by měla být na odvrácené straně od místa úniku nebo výronu nebezpečné látky.
 • Nevyhledávejte úkryt ve sklepních nebo suterénních místnostech!
 • Uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech apod.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
 • Vypněte a utěsněte ventilaci.
 • Sledujte zprávy a pokyny v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si improvizované prostředky individuální ochrany.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Budovu opusťte jen na pokyn záchranných složek nebo na základě oficiálního sdělení.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
5
3
5
4
5
5
4
6
4
7
4
8
5
9
5
10
5
11
5
12
4
13
4
14
4
15
4
16
5
17
5
18
4
19
4
20
5
21
4
22
5
23
4
24
5
25
4
26
4
27
5
28
4
29
3
30
4
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 4. 2024
zataženo 18 °C 8 °C
sobota 13. 4. zataženo 20/9 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 19/10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 13/6 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-04-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 2.36 MB

Výstava fotografií Lucie Kučerové a Jaroslava Mužíka

Výstava dětských obrázků

Výstava Kostel Ducha svatého v Dobrušce

Šubertova Dobruška

Přednáška Digitální nástroje v genealogii

Rocková zábava

Stavění májky a čarodějnice

Hrátky pro prťousky

Semínkovna

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa