Menu

Město Dobruška

Participativní rozpočet

Úvod

LogoParticipativní rozpočet zapojuje veřejnost do pravidelného rozhodování o dalším rozvoji města. Jeho cílem není jen přerozdělit určitou sumu peněz, ale vtáhnout občany do dialogu o proměně místa, v němž žijí a dát jim prostor, aby se na zlepšování města mohli osobně podílet. V roce 2023 se tak poprvé stane i v Dobrušce.

Pravidla participativního rozpočtu města Dobrušky

Žijete v Dobrušce a máte nápad, který by pomohl naše město oživit? Máte možnost!
Zapojte se do participativního rozpočtu města Dobrušky, jehož první ročník město
vyhlašuje v roce 2023.

Jedná se o stále více populární formu spolurozhodování o tom, kam půjdou veřejné
prostředky. Na prospěšné projekty, které naše město oživí, je ve schváleném rozpočtu
města vyčleněna částka v celkové výši 700.000 Kč.

Participativní rozpočty dávají obyvatelům obce možnost rozhodovat a spoluutvářet
místo, v němž žijí. Jejich princip je jednoduchý a transparentní: lidé navrhují, lidé
rozhodují. Každý občan může navrhnout projekt, který by mohl být pro město
přínosem. Po posouzení projektů následuje hlasování a sami občané rozhodnou svými
hlasy o tom, které z přihlášených návrhů budou realizovány.

VYHLÁŠENÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

 • Radou města Dobrušky
 • na webových stránkách města Dobrušky
 • v Dobrušském zpravodaji
 • na sociálních sítích města Dobrušky

HARMONOGRAM

 • informační kampaň o participativním rozpočtu: květen - červen
 • příjem návrhů: od 1. července do 31. srpna
 • kontrola proveditelnosti návrhů: v průběhu září
 • zveřejnění schválených návrhů, veřejná prezentace a informace k hlasování: v průběhu října
 • hlasování veřejnosti: v průběhu listopadu
 • oznámení výsledků, odsouhlasení radou města: v prosinci
 • realizace vítězných projektů: v průběhu následujícího kalendářního roku

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

 1. Návrhy musí být v souladu s platnou legislativou a nesmí porušovat žádné právní předpisy.
 2. Projekt nesmí být v rozporu s rozvojovou dokumentací města Dobrušky a s usneseními Zastupitelstva města a Rady města Dobrušky.
 3. Návrh musí být veřejně prospěšný a přínosný pro obyvatele města nebo jeho místních částí.
 4. Projekt může být realizován pouze na majetku a území města, dále na veřejně přístupných místech. V případě spoluvlastnictví bude při posuzování projektu vyhodnoceno, zda je projekt realizovatelný.
 5. Maximální limit pro jeden projekt činí 300.000 Kč. Navrhovatel tedy může vymyslet projekt i s mnohem nižším rozpočtem. Celková výše nemá na hodnocení kvality projektu žádný vliv.
 6. Náklady na realizaci nesmí překročit 100 % částky vyčleněné na jeden daný projekt. Součástí celkových nákladů musí být i náklady na případnou projektovou dokumentaci.
 7. Projekty musí být realizovatelné do jednoho kalendářního roku od data zveřejnění výsledku.
 8. Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území města Dobrušky, případně v jeho místních částech.
 9. Navrhovatel může podat maximálně 2 různé návrhy.
 10. Navrhovatel souhlasí s tím, že pokud bude jeho projekt vybrán, nemusí být realizován v přesně navrhovaném rozsahu.
 11. Navrhovatel může svůj návrh stáhnout nejpozději do pěti pracovních dnů před zahájením hlasování.
 12. Návrh lze podat buď písemnou formou (odevzdáním formuláře v obálce označené nápisem „Participativní rozpočet města Dobrušky“ na podatelně městského úřadu) nebo prostřednictvím emailu (na adresu: paro@mestodobruska.cz) nebo datovou schránkou města Dobrušky: mgjbetz. Formulář ke stažení je k dipozici zde.

NÁVRHY MUSÍ OBSAHOVAT

 1. Název projektu, lokalizaci zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), detailní popis návrhu a odůvodnění, čím bude veřejně přínosný.
 2. Odhad rozpočtu, to znamená celkové náklady včetně nákladů za případné zpracování projektové dokumentace a odhadovaných provozních nákladů.
 3. Kontakt na navrhovatele (celé jméno, adresa bydliště, telefon, e-mail).
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 5. Návrh lze doplnit podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, prostorové požadavky, situační nákresy, typy navrhovaných prvků apod.).

POSOUZENÍ NÁVRHŮ

 1. Návrhy předá koordinátor projektu k technické analýze příslušným odborům městského úřadu, které zhodnotí, zda jsou realizovatelné a zda byly dodrženy veškeré požadavky a pravidla participativního rozpočtu (formální náležitosti, soulad se zákony a právními předpisy, shoda s cíli města, majetkoprávní vztahy, výše nákladů, časová náročnost atd.).
 2. Navrhovatelé budou informováni, zda jejich projekt postupuje do hlasování, případně budou-li nutné jeho dílčí úpravy nebo je neproveditelný.
 3. Návrhy, které úspěšně projdou formální kontrolou, postoupí do veřejného hlasování.

PREZENTACE NÁVRHŮ

 • na webových stránkách města Dobrušky
 • veřejnou prezentací všech projektů, výstavou
 • na sociálních sítích spravovaných městem

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

 1. Hlasovat mohou pouze fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem v Dobrušce nebo v jejích místních částech.
 2. Při hlasování bude nutné uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu a rok narození. Po hlasování bude provedena kontrola údajů hlasujících. Hlas bude započítán, pokud budou údaje souhlasit.
 3. V případě, že se při kontrole hlasujících zjistí zneužití cizích osobních údajů, nebude tento hlas započítán.
 4. Hlasování mezi vybranými návrhy bude probíhat elektronicky na webových stránkách města nebo písemně prostřednictvím speciálního formuláře. Udělit hlas jinou formou nebude možné.
 5. Každý hlasující bude mít tři kladné hlasy, které všechny musí přidělit. Může tedy podpořit jeden projekt třemi hlasy, nebo může podpořit dva projekty (2 hlasy pro jeden projekt a jeden hlas pro druhý) nebo může podpořit tři různé projekty po jednom hlasu.
 6. Každý může hlasovat pouze jednou.
 7. Osobní údaje nebudou použity k jiným účelům než pro ověření osob pro účely hlasování a nebudou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákony a platnými předpisy, kterými je Česká republika vázána.

ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

 1. Po sečtení všech kladných hlasů bude sestaveno výsledné pořadí nejúspěšnějších projektů. Realizovány budou všechny projekty v sestupném pořadí až do celkové maximální výše 700.000 Kč, která je vyhrazena pro participativní rozpočet v rozpočtu města Dobrušky.
 2. Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, rozhodne o pořadí los.
 3. S výsledky hlasování se seznámí rada města. V pravomoci rady města je konečné rozhodnutí o realizaci návrhů.

REALIZACE PROJEKTŮ

 1. Po odsouhlasení radou města bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace projektů. Pokud se neobjeví neočekávané komplikace, vítězné projekty budou dokončeny v následujícím kalendářním roce.
 2. Veřejnost bude průběžně informována, v jaké fázi projekty jsou a kdy budou dokončeny.
 3. Na realizaci návrhu neexistuje právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu. Navrhovatelům vítězných návrhů nevzniká žádný nárok na odměnu.
 4. Návrhy, které nebudou vybrány a realizovány, mohou navrhovatelé přihlásit do dalšího ročníku participativního rozpočtu vyhlášeného v následujícím roce.
 5. Prostředky, které nebudou pro realizaci návrhů využity, budou převedeny do participativního rozpočtu města pro další rok.

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Zodpovědnou osobou za komunikaci s veřejností je předseda Dotační komise Rady
města Dobrušky.

kontakt: paro@mestodobruska.cz

Za fyzickou realizaci projektů odpovídá Odbor rozvoje města Městského úřadu
Dobruška ve spolupráci s dalšími dotčenými odbory.

ZÁVĚR

Pravidla participativního rozpočtu města Dobrušky byla schválena Zastupitelstvem
města Dobrušky dne 12.06.2023.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
prudký déšť 28 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 23/16 °C
neděle 23. 6. oblačno 21/13 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 21/12 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-06-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 253.62 kB

Výstava dřevořezeb

Výstava Digitální grafická tvorba

Červen - měsíc dětí v Dobrušce

Letní dětská hra

Festival Královéhradeckého kraje

Kinematovlak

Kinematovlak program

Dobrušské letní muzicírování

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa