Menu

Město Dobruška

Odbor Obecní živnostenský úřad

Sídlo
adresa: Solnická 777, 518 01 Dobruška – I. patro vlevo, č. dveří A211, A216, A217


Základní informace

Soustava orgánů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání je stanovena zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní živnostenský úřad

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:
  a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
  c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 • předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem podání, která obdrží podle písm. a), b), c), d), příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu.

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzických a právnických osob,
 • vydává fyzickým a právnickým osobám výpisy z  živnostenského rejstříku pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR,
 • vyřizuje změny údajů uvedených v ohlášení živnosti a žádosti o koncesi,
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně a vydává vyrozumění o této skutečnosti,
 • ruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele,
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují překážky provozování živnosti,
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy,
 • vede živnostenský rejstřík v oblasti svého územního obvodu a údaje z něj předává dalším orgánům státní správy, účastní se územních a stavebních řízení týkajících se živností ohlašovacích a koncesovaných, je v těchto řízeních dotčeným orgánem státní správy.

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů:

 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů, vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese
 • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,
 • při výkonu kontroly spolupracuje s dalšími orgány státní správy (KHS, ČOI, ÚP, FÚ, Cizinecká policie, Celní správa atd.),
 • při zjištění porušení živnostenského zákona a souvisejících zvláštních právních předpisů ukládá pokuty v řízení o přestupcích a blokovém řízení.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

 • je dozorovým orgánem na dodržováním povinností stanovených tímto předpisem a to zejména v § 9 (informační povinnost prodávajícího o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, § 10 (informační povinnosti při označení výrobku), § 10a (informační povinnosti při označení obuvi), § 11 (povinnost podávat informace o výrobcích v českém jazyce a další povinnosti při používání symbolů), § 12 (informační povinnosti při označení zboží cenami), § 13 (informační povinnosti o reklamacích a provádění záručních oprav), § 14a (povinnost provozovatele tržnice vést evidenci prodávajících), § 15 (povinnost prodávajícího předvést výrobek a vyplnit záruční list), § 16 (povinnost prodávajícího vydat na žádost doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby, povinnosti spojené s nákupem použitého zboží, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování a nákupu či přijetí do zástavy), § 18 (informační povinnost prodávajícího související s výkupem vratných zálohovaných obalů),  
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených zákonem.

V oblasti ochrany spotřebitele

 • zajišťuje spotřebitelské poradenství při vyřizování reklamací a stížností,
 • spolupracuje se časopisem dTest.

Podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádí specializovanou kontrolní činnost nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem,
 • provádí kontrolu značení tabákových výrobků a lihovin,
 • je příslušný k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, daně ze zahřívaných tabákových výrobků, daně z ostatních tabákových výrobků a daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, a to o přestupcích proti nakládání s výrobky.

Dále provádí dozorovou činnost podle zákonů

 • č. 159/1999 Sb., o cestovním ruchu
 • č. 526/1990 Sb., o cenách
 • č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • č. 266/1994 Sb., o drahách
 • č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování 

Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů:

 • vykonává působnost podle § 2f. 2fa, 2fb a 2g tohoto zákona, tzn.:
 • vede agendu zemědělských podnikatelů,
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele,
 • vydává potvrzení o přerušení a pokračování zemědělské činnosti, 
 • vydává rozhodnutí o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence.

Podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

 • rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru,
 • je orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádí výběr a evidenci správních poplatků.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
polojasno 25 °C 14 °C
úterý 18. 6. polojasno 27/15 °C
středa 19. 6. zataženo 28/19 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 31/20 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-06-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 253.62 kB

Výstava dřevořezeb

Výstava Digitální grafická tvorba

Červen - měsíc dětí v Dobrušce

Letní dětská hra

Výstava Sedm zastavení sedmi staletí

Festival Královéhradeckého kraje

Kinematovlak

Kinematovlak program

Semínkovna

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa