město Dobruška
MěstoDobruška

Bezpečnostní rada ORP Dobruška

Bezpečnostní rada ORP Dobruška

Předseda:
Místopředseda:  
Tajemník:
Ing. Petr Lžíčař
Miroslav Sixta
Bc. Jaroslav Bořek
 
Členové: Petr Sadovský
JUDr. Jan Šťastný
plk. JUDr. Zdeněk Hlaváček
Josef Málek
Ing. Michal Král
Činnost:

Bezpečnostní rada ORP Dobruška (dále jen bezpečnostní rada) byla zřízena starostou města Dobrušky v souladu s § 18, odst. 2, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako poradní orgán pro přípravu na krizové situace. Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak. Jednání se řídí jednacím řádem. Informace z jednání bezpečnostní rady se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou bezpečnostní rady.

Působnost bezpečnostní rady

Bezpečnostní rada je poradní orgán pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu ORP Dobruška (dále jen správní obvod). Správní obvod zahrnuje území těchto obcí:

Bačetín
Bohdašín
Bystré
České Meziříčí
Deštné v O.h.
Dobré
Dobruška
Dobřany
Chlístov
Janov
Kounov
Králova Lhota
Mokré
Ohnišov
Olešnice v O.h.
Opočno
Podbřezí
Pohoří
Přepychy
Rohenice
Sedloňov
Semechnice
Sněžné
Trnov
Val

Bezpečnostní rada projednává:
 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení pro správní území ORP Dobruška,
 • krizový plán ORP Dobruška,
 • finanční zabezpečení připravenosti ORP Dobruška na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP Dobruška,
 • stav připravenosti složek IZS dislokovaných ve správním obvodu ORP Dobruška,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP Dobruška, s připravenými krizovými opatřeními a se způsoby jejich provedení,
 • dalšími dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP Dobruška na krizové situace a jejich řešení.
 • jednání bezpečnostní rady svolává a řídí předseda bezpečnostní rady, v jeho nepřítomnosti její místopředseda, případně předsedou bezpečnostní rady pověřený člen. Bezpečnostní rada je svolávána podle pracovního plánu na daný kalendářní rok. Mimořádně může být rovněž svolána k řešení naléhavých úkolů a hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou být podklady předkládány nebo vysloveny ústně přímo na jednání bezpečnostní rady. Pravidelné pracovní jednání bezpečnostní rady se uskutečňuje alespoň dvakrát v roce. Toto jednání probíhá zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Členové bezpečnostní rady se účastní všech jednání; pouze ve výjimečných případech a po souhlasu předsedy bezpečnostní rady mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Předseda bezpečnostní rady může na jednání bezpečnostní rady přizvat další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace,
 • z jednání bezpečnostní rady je pořizován písemný zápis, případně zvukový záznam,
 • přípravu a zabezpečení průběhu jednání bezpečnostní rady zajišťuje tajemník bezpečnostní rady
   

Dokumenty ke stažení:

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka [nové okno]

Projekty financované z prostředků EU

Projekty financováné z prostředků EU

Královéhradecký kraj

Projekty financováné z prostředků Královéhradeckého kraje

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky [nové okno]

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka