Menu

Město Dobruška

Projekty města

Rekonstrukce ulice Javorová

I. ETAPA

Vodovod a kanalizace

První etapa rekonstrukce ulice Javorová výměnu vodovodu za vodovod s větším průměrem a výměnu kanalizace.

II. ETAPA

Komunikace, chodníky, parkoviště

Druhá etapa rekonstrukce ulice Javorová v Dobrušce zahrnuje obnovení zpevněných povrchů chodníků a vozovky, zřízení parkovacích míst, výměnu veřejného osvětlení a úpravu sběrných míst tříděného odpadu. Stavební činnost si vyžádá i úpravu stávajících ploch zeleně, kácení a následnou výsadbu stromů.

Rekonstrukce místní komunikace ulice Javorová v úseku od ulice Františka Kupky po ulici Křovická vyřeší zvýšení kapacity pro dopravu v klidu – vybudování nových parkovišť. Stávající komunikace procházející zájmovým územím je dvoupruhová, obousměrná. Dále je předmětem projektu oprava veřejného osvětlení a zřízení typových sběrných míst na separovaný odpad v jednotném konceptu dle návrhu městského architekta.

Stavba se nachází v severovýchodní části města, vlevo od silnice I/14 (Rychnov nad Kněžnou – Nové Město nad Metují). Začátek úpravy je ve stykové křižovatce s ulicí Františka Kupky. Stavba zde navazuje na úpravy místní komunikace ulice Františka Kupky, kde byly navrhovány dva přechodu pro chodce integrované se zpomalovacími prahy. Dále komunikace pokračuje stávající zástavbou (rodinné a bytové domy, zázemí základní školy) severním směrem k ulici Křovická. V trase se nachází stávající styková křižovatka směrem ke garážím, dále pak sjezdy na jednotlivé sousední nemovitosti. Na konci úseku úpravy bude stávající nevzhledná zpevněná plocha upravena, uprostřed plochy vznikne kruhová plocha.

V současné době se v území dotčeného stavbou nenachází plochy pro dopravu v klidu. Vozidla rezidentů stojí v jízdních pruzích, kdy není zachován průjezd dle zákona o pozemních komunikacích (2 x 3 m v případě stání vozidel). Požadavky na dopravu v klidu vyvolávájí i sousedící škola a školní hřiště.

V rámci projektové dokumentace je navržena rekonstrukce místní obslužné komunikace s omezením rychlosti na 30 km/h – Zóna 30 v kombinaci se zavedením přednosti zprava. Na vjezdu do území je navrhován přechod pro chodce integrovaný se zpomalovacím prahem, cca v polovině délky komunikace, v místě stávající křižovatky, je navržena zvýšená křižovatková plocha. Ke konci úseku před křižovatkou s ulicí Křovická je navržen dlouhý zpomalovací práh.

Podél místní komunikace jsou rozmístěna parkovací stání s kolmým a podélným řazením. Celková navrhovaná kapacita pro dopravu v klidu je 43 stání. Z celkového počtu 43 parkovacích stání jsou 3 stání vyhrazena pro vozidla zdravotně postižených.

Od ulice Františka Kupky po konec nízkopodlažní zástavby před ulicí Křovická je navržen chodník, šířka chodníku je minimálně 1,5 m. Nový chodník a rozšíření chodníku je navrženo podél oplocení základní školy Františka Kupky až po křižovatku směrem ke garážím, kde navazuje na chodník stávající.

V rámci rekonstrukce místní komunikace jsou vytvořeny zálivy pro kontejnery u bytových domů, dále pak jsou rozmístěna i typová sběrná místa na separovaný odpad.

Místní komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem do uličních vpustí napojených na kanalizaci (jako stávající stav). Celkem je v území rozmístěno 16 uličních vpustí.

Povrchy:

  • místní komunikace – živice
  • parkovací stání – betonová dlažba s distančními mezerami, podíl otvorů 27,5 %, výplň drtí 4 – 8 mm
  • vyhrazená parkovací stání – betonová skladebná dlažba
  • chodníky – betonová skladebná dlažba
  • veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem

Součástí stavby je oprava veřejného osvětlení. Nové veřejné osvětlení, napojené ze stávajícího sloupu VO v ulici Fr. Kupky, je tvořeno celkem 520 m kabelových tras a celkem 15 světelnými místy (SM), jednostranně - stávající strana, s celkem 21 osvětlovacími tělesy (svítidly) vybavenými LED technologií, z nichž pouze SM VO.15 bude na stávající pozici a bude u něho využit i stávající sloup. "Silniční" svítidla pro osvětlení vozovky, parkovišť a přilehlých chodníků budou vyzařovat světlo teplé bílé barvy (3000 K). Světelný návrh byl zpracován dle norem řady ČSN EN / CEN TR 13201 Osvětlení pozemních komunikací a ČSN EN 12464-2 Osvětlení venkovních pracovních prostorů.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
déšť 31 °C 20 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 25/16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 25/15 °C
neděle 23. 6. zataženo 24/15 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-06-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 253.62 kB

Výstava dřevořezeb

Výstava Digitální grafická tvorba

Červen - měsíc dětí v Dobrušce

Letní dětská hra

Festival Královéhradeckého kraje

Kinematovlak

Kinematovlak program

Dobrušské letní muzicírování

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa