město Dobruška
MěstoDobruška

Informace z města

Zobrazeno 31-60 ze 452

Úterní trhy v Dobrušce

Datum: 19. 4. 2020

V úterý 21. dubna se v Dobrušce otevřou trhy na nám. F. L. Věka. Povoleno bude prodávat pouze „farmářský“ sortiment. Stánek musí mít zajištěnu dezinfekci pro zákazníky a prodávající musí mít rukavice na výdej zboží a příjem hotovosti. Stánky budou rozmístěny s dvoumetrovými rozestupy.

Postupné uvolňování protiepidemických opatření

Datum: 19. 4. 2020

Od pondělí 20. dubna bude moci otevřít své provozovny většina řemeslníků s výjimkou holičů, kadeřníků, pedikérů a dalších profesí, při nichž dochází k přímému fyzickému kontaktu s klienty, fungovat mohou začít autosalony a autobazary. Ze zákazu jsou nově vyňaty rovněž venkovní trhy a tržiště, i tam ale budou muset prodejci zajistit dodržení stanovených pravidel. Také budou moci otevřít salóny pro psy.
Za přesně daných pravidel se také budou moci konat malé svatby za přítomnosti nanejvýš deseti osob a na venkovní hřiště se budou moci k tréninku vrátit profesionální sportovci. I pro ně platí přísná pravidla, například omezení tréninkové skupiny na osm osob s výjimkou realizačního týmu, zákaz používat společné šatny a sprchy či zákaz provádět kontaktní cvičení. Sportovci, a to i ti rekreační, ale už budou mít povoleno při dodržení přísných hygienických pravidel používat toalety. Harmonogram na další dny naleznete v příloze.

Mimořádné opatření Městského úřadu Dobruška

Datum: 17. 4. 2020

Rozhodnutí o úpravě způsobu vyřizování podání a pravidel osobního kontaktu s klienty a o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Dobruška.

Nouzový stav prodloužen do konce dubna

Datum: 8. 4. 2020

Nouzový stav bude v České republice zatím trvat do konce dubna. V úterý 7.4.2020 o tom rozhodli poslanci Parlamentu ČR.

Vláda částečně uvolnila přísná protiepidemická opatření

Datum: 7. 4. 2020

Od úterý 7.4.2020 mohou občané opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. Dále mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny.
Od čtvrtka 9.4.2020 si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů.
Od úterý 14.4.2020 bude možné vycestovat z České republiky, pokud lidé prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a karanténou.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň prodloužilo opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezeném pohybu osob do konce trvání nouzového stavu.

Mimořádná pomoc Nadace J&T

Datum: 6. 4. 2020

Nadace J&T spustila grant pro rodiny s dětmi, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky. Důležitou podmínkou pro poskytnutí mimořádného finančního příspěvku je dodání všech požadovaných dokladů a také pravdivé vyplnění žádosti. Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku z Nadace J&T nevzniká právní nárok.
Více informací o podmínkách grantu a on-line žádost naleznete na www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html.

Mimořádná pomoc pro rodiny s dětmi

Datum: 6. 4. 2020

Projekt Patron dětí, Nadace Sirius, ve spolupráci s OSVZ MěÚ Dobruška nabízí mimořádnou pomoc pro rodiny s dětmi, které jsou v těžké životní situaci. Pomoc je směřována sociálně a zdravotně znevýhodněným rodinám a jejich dětem, které se dostaly vlivem různých okolností do těžké životní situace. Takovými okolnostmi mohou dnes být i nutná vládní opatření proti šíření nového typu koronaviru. Kvůli těmto opatřením je mnoho rodin v situaci, kdy nemají na základní potřeby, jako jsou potraviny, hygienické pomůcky, léky a podobně.
Jedná se o finanční pomoc rodinám, které to opravdu potřebují. Ta je poskytována na každé jedno nezletilé dítě.
Pro pomoc je potřeba vyplnit žádost, kterou naleznete spolu s detailními informacemi o mimořádné pomoci zde: https://patrondeti.cz/koronapomoc.
V případě dotazů volejte:
Tel: 702 201 301
INFO LINKA PATRON DĚTÍ: 601 188 166

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum: 2. 4. 2020

Bližší informace v přiloženém letáku.

Ošetřovné pro OSVČ - výzva

Datum: 2. 4. 2020

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o děti nebo osoby v nepříznivém zdravotním stavu, může od 1.4.2020 žádat o ošetřovné za měsíc březen ve výši 424 Kč/den. Bližší informace na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750.
V případě nejasností volejte Obecní živnostenský úřad Dobruška - tel. 606 650 344.

Prodloužení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Datum: 31. 3. 2020

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Týká se to např. uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezeného provozu úřadů.
Ministerstvo také zmírnilo pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Pomoc seniorům v izolaci

Datum: 31. 3. 2020

Registrovaná tísňová péče Anděl na drátě je sociální služba s pověřením státu (MPSV), která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela ZDARMA. Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz. Bližší informace v letáku.

Služba pro sluchově postižené

Datum: 30. 3. 2020

Sluchově postižení občané, komunikující znakovým jazykem se mohou pro dotazy na aktuální dění, nařízení či jak vyřídit běžné záležitosti (nákupy, úřad, lékař, dávky, práce, rodina atd.) obracet na Tichý svět formou e-mailu, SMS zprávy, telefonátu či přes whats app a videohovor. Kontakt: michaela.novotna@tichysvet.cz, 602 635 100.
Nejnovější informace ve znakovém jazyce najdete v Informačním seriálu o dění ohledně koronaviru: www.tichysvet.cz

Omezení jízdy vlaků v Královéhradeckém kraji

Datum: 26. 3. 2020

Od 30.3.2020 do odvolání dochází v pracovních dnech i o víkendech k omezení rozsahu regionální železniční dopravy o přibližně 30%.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Datum: 26. 3. 2020

Na strach a obavy z neznámého jsou nejlepším lékem pravdivé informace. Proto je důležité poskytnout dítěti konkrétní informace přiměřeně jeho věku. Když dítě získá jistotu, že mu poctivě odpovíte i na nepříjemné otázky, posílí se jeho důvěra ve vás a dítě si bude přát větší blízkost ve vztahu s vámi. Jeho obavy a úzkost se zmírní. Další informace v přiloženém dokumentu.

Prodloužení omezení pohybu na veřejnosti

Datum: 24. 3. 2020

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6:00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.
Dále byla upravena vyhrazená doba pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Vyhrazená nákupní doba pro seniory

Datum: 20. 3. 2020

Vyhrazená doba pro nákupy seniorů nad 65 let se mění na dobu od 7:00 do 9:00 hodin a vztahuje se na maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží. Nově platí tato doba i pro osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Omezení provozu autobusových linek a vlakových spojů

Datum: 19. 3. 2020

S platností od 18.3.2020 dojde k omezení dálkových autobusových linek. V některých případech omezení znamená i změny v příměstské dopravě. Spojení bude dostupné na www.idos.cz. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. Opatření je účinné do odvolání.
Dále jsou omezeny některé vlakové spoje.
Do prostředků hromadné dopravy je povolen vstup pouze s ochranou obličeje.

Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin

Datum: 18. 3. 2020

Vláda na dnešním mimořádném zasedání rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Dále zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10:00 a 12:00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny. Zítra budou doplněny také drogerie a lékárny.

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje

Datum: 18. 3. 2020

Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren a to na období od 18.3.2020 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Mimořádné opatření

Datum: 16. 3. 2020

Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Dobruška a úpravě způsobu vyřizování podání, omezení výkonu některých činností a omezení osobního kontaktu s klienty.
Úterní trhy na náměstí F. L. Věka se až do odvolání ruší.

Placení místních poplatků

Datum: 16. 3. 2020

Městský úřad, jako správce daně, informuje občany, že pokud nemají možnost uhradit místní poplatek za psy a odpad bezhotovostně, případné platby v hotovosti po datu splatnosti nebudou sankciovány.

Odložení zasedání zastupitelstva města

Datum: 16. 3. 2020

S ohledem na vládou vyhlášenou karanténu rada města rozhodla o odložení dnešního zasedání zastupitelstva na dobu nejméně 14 dní.

Finanční úřad - úřední hodiny

Datum: 16. 3. 2020

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou dočasně upravené na PONDĚLÍ a STŘEDA OD 8.00 do 11.00 hodin.
Omezen bude i provoz pokladen. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj bude dočasně přijímat platby v hotovosti pouze na územním pracovišti v Hradci Králové, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hodin.
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 3+2“ (Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Broumov, Hořice, Nová Paka a Kostelec nad Orlicí).
Prosíme občany, aby své záležitosti vůči úřadu řešili primárně TELEFONICKY, nikoliv osobně.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.

Vláda posiluje preventivní opatření v souvislosti s koronavirem

Datum: 15. 3. 2020

Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března 2020 od 6.00 hodin do 24. března 2020 do 6.00 hodin se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení. V neposlední řadě vláda zakazuje provoz heren a kasin.

Odstávka dodávky el. energie

Datum: 13. 3. 2020

Upozorňujeme, že ČEZ Distribuce, a. s., provede odstávku dodávky el. energie v úterý 17. března od 7 hodin a 30 minut do 11 hodin v Dobrušce v ulici Mírová a Solnická a od 11 do 15 hodin v ulici Čsl. armády, Novoměstská, Opočenská, Poddomí, Pulická, Spojovací, V Zahradách a na nám. F. L. Věka. Přesná čísla popisná domů, kde bude odstávka probíhat, jsou uvedena na oznámení společnosti v místě plánované odstávky, na webové adrese www.cezdistribuce.cz nebo vám je na požádání sdělí v Informačním centru v Dobrušce.

Omezení provozu autobusových linek

Datum: 13. 3. 2020

S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové
linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333. Opatření je účinné do odvolání.

Nouzový stav

Datum: 13. 3. 2020

Vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav na dobu od 14:00 dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů.

Uzavření matriky

Datum: 12. 3. 2020

Dne 31.03.2020 bude matrika z technických důvodů po celý den uzavřena.

Omezení svatebních obřadů

Datum: 12. 3. 2020

Upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, že při sňatečném obřadu nesmí být přítomno více než 30 osob a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Uzavření městského úřadu

Datum: 11. 3. 2020

Od středy 11.3. do pondělí 16.3. je Městský úřad Dobruška pro veřejnost uzavřen.

Zobrazeno 31-60 ze 452

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
6
31
5
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
4
31
3
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4

Strategický plán města

Strategický plán rozvoje města

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Aktuální počasí

Počasí dnes:

9. 8. 2020

skorojasno

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 28 až 32°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Kino-Dobruska-08_2020-web.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 223.69 kB

Soubor ke stáhnutí: Letni Kino-Dobruška-2020-plakat_web.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 55.51 kB

Letní kino

Výstava fotografií Miloše Petra

Výstava k 700. výročí města

Dobrušské letní muzicírování

Loutkové představení pro děti

Jaroslav Dušek - Čtyři dohody + pátá

Publicita projektů a organizací
Mapa