Město Dobruška
MěstoDobruška

Informace z města

Zobrazeno 31-60 ze 541

Sčítání lidu

Datum: 1. 2. 2021

Česká pošta nás požádala o zveřejnění letáku s náborem sčítacích komisařů pro sčítání lidu. Bližší informace naleznete v letáku po rozkliknutí zprávy.

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 25. 1. 2021

S ohledem na usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. 12. 2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 25. ledna 2021 do dne 14. 2. 2021 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod
Osobní kontakt zaměstnanců s klienty bude omezen na nezbytně nutnou úroveň. Doporučuje se využívat písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.
Příjem veškerých dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, vždy, kdy to je možné se upřednostní elektronická komunikace.
Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města a na vchodech do jednotlivých budov.

Přerušení dodávky vody

Datum: 22. 1. 2021

Aqua servis, a. s., oznamuje, že z důvodu odstraňování havárie na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody dnes s okamžitou platností až do ukončení prací, a to na sídlišti od krytého bazénu, v ulicích Mírová, Solnická, Družstevní, Za Univerzitou, Orlická, Laichterova, Domašínská, Na Příčnici, Javorová, a to včetně domu pečovatelské služby, bytového domu Na Příčnici a Základní školy Františka Kupky, dále v Křovicích, Běstvinách a Dolech. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno pojízdnými cisternami, které budou zastavovat postupně na postižených místech.

Kotlíkové dotace

Datum: 21. 1. 2021

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 18. 1. 2021 vyhlášení dodatečné výzvy na kotlíkové dotace č. 21OPK01. Text výzvy, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, bude zveřejněn od 20.1.2021 na úřední desce kraje nebo na odkazu www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189.
Registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje. Kapacita této výzvy je 500 pořadových míst. Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele tentokrát rozdělí cca 11,5 milionu korun.
Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna.
Stejně jako v předchozích kolech kotlíkových dotací mohou o finanční podporu žádat lidé, kteří si chystají pořídit, nebo si již pořídili nový zdroj vytápění a splňují podmínky pro poskytnutí dotace.
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den – viz kontakty níže:
Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@krkralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@krkralovehradecky.cz
Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@krkralovehradecky.cz
Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@krkralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@krkralovehradecky.cz
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@krkralovehradecky.cz

Mapka druhé fáze očkování v KHK

Královéhradecký kraj připravuje očkovací centra pro druhou fázi očkování proti covidu-19

Datum: 20. 1. 2021

V Královéhradeckém kraji probíhá první fáze očkování proti covidu-19. Očkuje se v sedmi nemocnicích podle dodávky vakcíny. Současně s tím kraj připravuje druhou fázi očkování, do které by měla být zapojena očkovací centra. Ta by měla vzniknout minimálně na sedmi místech kraje.
„Pro zvládnutí očkování je klíčová příprava druhé fáze, kdy by měla být vakcína dostupná i širší veřejnosti. Je nezbytné připravit očkovací centra, která budou schopná zajistit větší kapacity, a tím urychlit proces proočkování obyvatelstva regionu. V současnosti se v našem kraji očkuje v sedmi nemocnicích. Do března předpokládáme, že tady aplikujeme na 62 tisíc dávek vakcíny. Od dubna do června bychom mohli očkovat měsíčně až 100 tisíc vakcín. Vše samozřejmě závisí na tom, jak budeme zásobeni vakcínou,“ uvedl hejtman Martin Červíček.
Očkovací centra by měla vzniknout v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem. Budou tvořit páteřní síť pro celou druhou fázi očkování.
„Plánujeme, že v každém okresním městě bude jedno očkovací centrum. Na jejich zřízení spolupracujeme se starosty jednotlivých měst. Zároveň uvažujeme o zřízení dalších očkovacích míst v Broumově, Novém Bydžově a Jaroměři, čímž bychom zajistili lepší dostupnost očkování. Základem pro každé takové očkovací centrum i místo je zajištění dostatečného počtu personálu,“ doplnil hejtman.
V Královéhradeckém kraji od ledna očkují nemocnice zdravotníky, rizikové pacienty, klienty a personál v domovech pro seniory a také osoby starší 80 let. Do dnešního dne bylo v kraji očkováno téměř šest tisíc osob.

Informace k očkování proti COVID-19

Datum: 19. 1. 2021

Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky je téma očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Přinášíme tedy základní informace, které se týkají očkování v našem regionu a které jsou známy ke dni psaní těchto řádků.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a BioNTech. Do České republiky by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a březnu cca 300 tis., resp. 400 tis. dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj je to 5,4 % z celkového množství dávek. Očkovací centrum Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2 478 dávek. Předpoklad pro únor je 4 032 dávek a pro březen 4 650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, dále klienti a zaměstnanci domovů důchodců, zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18. ledna také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrze rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální rezervační systém, který je dostupný na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového pavilonu „K“. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizový štáb Královéhradeckého kraje připravuje s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bychom mohli očkovací centrum provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmdesáti let. Vzhledem k tomu, že očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii. Jsme však již nyní připraveni kdykoliv navýšit očkovací kapacitu ve stávajícím režimu na 10 000 podaných dávek měsíčně.
Aktuální informace budeme uveřejňovat průběžně na našich webových stránkách. Vaše nemocnice www.nemocnicenachod.cz

Upozornění - silniční hospodářství

Datum: 14. 1. 2021

V pondělí 18.1.2021 bude silniční hospodářství uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani

Datum: 11. 1. 2021

Bližší informace v tiskové zprávě po rozkliknutí.

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 11. 1. 2021

S ohledem na usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. 12. 2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 11. ledna 2021 do dne 22.1.2021 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti.
V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod

Informační leták

Tříkrálová sbírka

Datum: 6. 1. 2021

Farní charita oznamuje, že tři králové v sobotu 9. ledna nemohou z důvodu protiepidemických omezení koledovat a vyčkávají, zda to situace dovolí v termínu od 11. do 24. ledna.
V Dobrušce můžete přispět do kasiček umístěných v Penny marketu, v obchodech Coop potraviny a Sázava na náměstí F. L. Věka, v prodejně Marta u mlýna, v kostele sv. Václava a v městské knihovně.
Požehnání na dveře koledníci zajistí po vyžádání na e-mail: charita.dobruska@seznam.cz.
Na tříkrálový účet lze přispět on-line na internetu na adrese www.trikralovasbirka.cz. Aby se peníze dostaly do Dobrušky, nezapomeňte vyplnit správně variabilní symbol 77705024.
Děkujeme za Vaši podporu a štědrost.

Uzavření registru vozidel a registru řidičů

Datum: 28. 12. 2020

Ve dnech 30. a 31.12.2020 bude registr vozidel a registr řidičů z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 28. 12. 2020

S ohledem na usnesení vlády č. 1379 ze dne 23.12.2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 28.12.2020 do dne 10.01.2021 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti.
V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod

Upozornění

Datum: 21. 12. 2020

Obecní živnostenský úřad bude 31.12.2020 uzavřen.

Svoz komunálního odpadu o svátcích

Datum: 21. 12. 2020

Dle sdělení svozové společnosti Marius Pedersen a.s. bude svoz komunálních odpadů v období vánočních svátků až do konce roku 2020 (včetně Nového roku) probíhat beze změn.
Otvírací doba sběrného dvora města Dobrušky:
Úterý 22. 12. 2020 – otevřeno
Čtvrtek 24. 12. 2020 – zavřeno
Sobota 26. 12. 2020 – zavřeno
Úterý 29. 12. 2020 – otevřeno
Čtvrtek 31. 12. 2020 – zavřeno
Sobota 2. 1. 2020 – otevřeno

Vánoční trhy

Datum: 18. 12. 2020

V úterý dne 22.12.2020 se budou opět konat trhy zaměřené pouze na vánoční sortiment (stromky, chvojí, jmelí, svícny, věnečky, ozdoby, ...).

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 14. 12. 2020

S ohledem na usnesení vlády 1202 ze dne 20. listopadu 2020, ve znění usnesení vlády č. 1295, ze dne 10. 12. 2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 14. prosince 2020 do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou
dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod

Vánoční trhy

Datum: 11. 12. 2020

V úterý dne 15.12.2020 se budou výjimečně konat trhy zaměřené pouze na vánoční sortiment (stromky, chvojí, jmelí, svícny, věnečky, ozdoby, ...).

Úsměvy Jiřího Suchého

Datum: 9. 12. 2020

Tentokrát ze hry Jonáš a tingltangl. "V nezřízené touze po originalitě jsem zkřížil koniklec a pampelišku. Myslil jsem, že vypěstuji konilišku. Vyšel mi pampeklec!"
Vedení divadla SEmaFOR potvrdilo divadelní představení s p. Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou na 7. března 2021, a to ve Společenském centru – Kině 70 Dobruška. Již zakoupené vstupenky zůstávají nadále v platnosti, a několik (vrácených ) bude ještě k dispozici v pokladně Kina 70 od 1. března 2021. Kdo tak ještě chcete pořídit originální dárek k MDŽ, budete mít jedinečnou a poslední příležitost!
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci SC-Kina 70.
Zároveň všem divákům a návštěvníkům přejeme šťastný nový rok 2021 a hlavně hodně zdraví a osobní pohody!

Úprava úředních hodin MěÚ Dobruška

Datum: 7. 12. 2020

pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod

Oznámení

Datum: 1. 12. 2020

Od čtvrtka 3.12. 2020 bude opět otevřeno Informační centrum v Dobrušce v běžné provozní době s dodržováním platných hygienických pravidel.
Od pátku 4.12. bude rovněž otevřena knihovna /čtvrtek 3.12. je zavírací den/ v běžné provozní době s dodržováním platných hygienických pravidel, již s možností vstupu.

Rosvícení vánočního stromu letos on-line

Datum: 27. 11. 2020

Letošní rozsvícení vánočního stromu v Dobrušce se kvůli vládním opatřením proti šíření nemoci covid-19 uskuteční ON-LINE. Řadu předtočených videozáznamů včetně nejslavnější vánoční písně Tichá noc v podání věhlasného klavíristy Matyáše Novák v jeho vlastní aranži a vánočních koled interpretovaných Dobrušským žesťovým sdružením budete moci sledovat na facebokové stránce města Dobrušky v neděli 29. listopadu od 17 hodin.

Stanovení předběžné ceny tepla pro rok 2021

Datum: 25. 11. 2020

Informace v dokumentu po rozkliknutí.

Studie GGP - Současná česká rodina

Datum: 25. 11. 2020

Informace v letáku po rozkliknutí.

Adventní potravinová sbírka

Datum: 24. 11. 2020

Farní charita Dobruška ve spolupráci s Římskokatolickou farností Dobruška organizuje Adventní potravinovou sbírku. Darovat můžete trvanlivé potraviny, ovoce a zeleninu a finance na netrvanlivé potraviny. Sbírka potrvá od 29. listopadu do 22. prosince. Dary se přijímají v kostele sv. Václava v Dobrušce před každou mší, v Půjčovně zdravotnických pomůcek v Dobrušce každé pondělí a středu od 9 do 17 hodin a v Informačním centru v Opočně v jeho otvíracích hodinách.

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 23. 11. 2020

S ohledem na usnesení vlády 1202 ze dne 20. listopadu 2020 budou budovy městského úřadu s účinností od 23. listopadu 2020 do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti.
V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Osobní kontakt zaměstnanců s klienty bude omezen na nezbytně nutnou úroveň. Doporučuje se využívat písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.
Příjem veškerých dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, vždy, kdy to je možné se upřednostní elektronická komunikace.
Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města a na vchodech do jednotlivých budov.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod

Přerušení dodávky pitné vody

Datum: 18. 11. 2020

Aqua servis, a. s., oznamuje, že z důvodu opravy na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody v Dobrušce – v ulici Za Univerzitou – ve čtvrtek 19. listopadu v době od 7 do 12 hodin.

Uzavření stavebního úřadu

Datum: 16. 11. 2020

Stavební úřad MěÚ Dobruška je 16.11.2020 z technických důvodů uzavřen.

Pojďme společně udělat vánoční radost pro Jitřenku

Datum: 12. 11. 2020

Znáte-li někoho, kdo je v Domově Jitřenka v Opočně, ať už je to starý známý, spolužák ze školy, kolega ze zaměstnání, bývalý soused nebo někdo, na koho jste si roky nevzpomněli, staňte se prosím Ježíškovým dobrým poslem v Jitřence tím, že mu pošlete drobný dárek, zavoláte mu na Štědrý den, pošlete mu nebo přinesete vánoční přání, domácí cukroví nebo něco, o čem víte, že míval rád. A pokud nikoho v domově neznáte a chcete i přesto pomoci dostat klienty Jitřenky symbolicky za zdi domova, vzpomeňte si na ně podobným způsobem s tím, že prostě učiníte totéž.
Na webových stránkách Jitřenky jsou pro vaši inspiraci umístěny tipy na drobné dárky, které by klientům udělaly radost. Ale radost jim přinesou i jiné drobné pozornosti. Stačí výrobek od dětí, perníčky, dopis, pohlednice. Je nutné k dárku připojit vzkaz, přáníčko s věnováním od konkrétního dárce. Tím se mohou stát jednotlivci i kolektivy pracovníků, firmy apod. Požadavek na přiložený vzkaz je kvůli tomu, aby klienti cítili, že jsou tady s námi a že jsme na ně v této složité době pro vlastní starosti nezapomněli... Bylo by pěkné dopřát klientům v jejich malé komunitě v Jitřence vánoční strom s množstvím dárků a hlavně vzkazů od všech, kteří na ně myslí, i když se v životě nikdy spolu nepotkali a dělí je třeba 80letý věkový rozdíl. Nezáleží na ceně či velikosti dárku. Klienti Jitřenky nejvíce ocení to, že jsme si na ně vzpomněli, že na ně myslíme, a to se vyčíslit penězi nedá. Více v přiloženém článku.

Královéhradecký kraj hledá výpomoc do zařízení sociálních služeb

Datum: 12. 11. 2020

❗ Královéhradecký kraj hledá výpomoc do zařízení sociálních služeb ❗
Do zařízení sociálních služeb v Královéhradeckém kraji hledáme dobrovolníky na výpomoc. Stačí mít chuť naučit se novým věcem a pomáhat – o zbytek se postaráme my. ✔️ Rádi rozšíříme řady o profesionály, ale i o úplné laiky.
Pro všechny připravuje @Královéhradecký kraj ve spolupráci s @ACSA kurz Základy ošetřovatelství, kde se naučíte vše důležité. Přihlaste se na odkazu níže, kde se dozvíte i další informace. Jakmile ve vašem okolí budeme hledat dobrovolníky, ozveme se. ☎️ Spolupráci lze navázat i formou DPP. Pokud budete mít otázky, obraťte se na Mgr. Zuzanu Kučerovou (702 213 117, zkucerova@kr-kralovehradecky.cz).

https://chcipomoct.cz/

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 4. 11. 2020

S ohledem na usnesení vlády 1114 ze dne 30. října 2020 budou budovy městského úřadu s účinností od 4. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti.
V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Chod bude s ohledem na usnesení vlády č. 1114 omezen na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Další informace v přiloženém dokumentu.

Zobrazeno 31-60 ze 541

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Strategický plán města

Strategický plán rozvoje města

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Překlad (translations)

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 5. 2021

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Výstava 100 let dobrušských skautů

Zrušené představení Nezapomenutelné písně

Zápis do ZUŠ

Zápis do MŠ

Pomoc - sociální pracovník

Spolupráce při pomoci potřebným občanům

Pecujdoma.cz

Bezplatná linka pro pečující

Chcipomoct.cz

Publicita projektů a organizací
Mapa