Menu

Město Dobruška

Informace z města

Zobrazeno 151-180 ze 674

Přerušení dodávky pitné vody

Datum: 17. 3. 2021

Aqua servis, a. s., oznamuje, že z důvodu prací na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody v ulici Malá Kostelní ve čtvrtek 18. března v době od 7 hodin a 30 minut do 10 hodin a 30 minut.

Sčítání lidu, domů a bytů

Datum: 10. 3. 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Testování na COVID-19 v Dobrušce pro veřejnost 1

Testování na COVID-19 v Dobrušce pro veřejnost

Datum: 8. 3. 2021

Ve středu 10. března od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin se V HOTELU DOBRUŠKA (bývalé studijní středisko Univerzity Karlovy) uskuteční
TESTOVÁNÍ NA COVID-19 PRO VEŘEJNOST.

Omezení autobusových linek

Datum: 5. 3. 2021

V souvislosti s přetrvávajícím omezením mobility obyvatelstva dochází v Královéhradeckém kraji k dočasnému omezení regionálních autobusových linek s platností od 8. března 2021.

Uzavření registru řidičů

Datum: 5. 3. 2021

Registr řidičů na MěÚ Dobruška je z technických důvodů do odvolání uzavřen. O změně vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 1. 3. 2021

Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Dobruška a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu.

Změna otevírací doby dobrušské pošty

Datum: 17. 2. 2021

Bližší informace v letáku.

Přerušení dodávky pitné vody

Datum: 17. 2. 2021

Aqua servis, a. s., oznamuje, že z důvodu opravy na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody v Křovicích ve čtvrtek 18. února v době od 8 do 12 hodin.

Nábor na Střední odbornou školu sociální a zdravotnickou

Datum: 17. 2. 2021

Blíží se termín podání přihlášek na střední školy, kdy se žáci základních škol rozhodují a vybírají to "správné povolání". Oblastní nemocnice Náchod nás požádala o zveřejnění náboru Střední odborné školy sociální a zdravotnické - EA Náchod.

Výzva ředitelů zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji

Datum: 16. 2. 2021

Vážení spoluobčané našeho Královéhradeckého kraje,
obracíme se na Vás s informací o tom, jak vypadá situace v našich zdravotnických zařízeních, s informací o tom, že kapacity našich nemocnic jsou na hranici možností, a co nám hrozí, bude-li epidemie pokračovat současným tempem. Chceme Vás požádat o to, abyste vy sami, bez ohledu na nyní nebo v budoucnu platná omezení, přistoupili k takovým opatřením, která ochrání Vás i Vaše okolí před nekontrolovaným vývojem situace a těžkými dopady na zdraví a na celou společnost.
Situace v nemocnicích v našem kraji je s ohledem na několik týdnů trvající nápor pacientů s COVID-19, kteří vyžadují hospitalizaci, kritická. Přesto, že jsme přijali řadu opatření, přesunuli zaměstnance a otevírali stále další a další oddělení pro covidové pacienty, příliv pacientů neustává a naše nemocnice jsou výrazně přetížené. Zajištění péče o všechny akutní případy a také o pacienty s COVID-19 je možné jen díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců nemocnic. Možnosti otevírání dalších oddělení jsou již velmi omezené a zajištění péče o pacienty je v některých dnech možné již jen díky transportům pacientů do jiných regionů. Bohužel vyhlídky na nejbližší týdny nejsou příliš optimistické.
V této extrémní situaci se na Vás obracíme s výzvou, abyste dodržovali všechna nařízení a hygienická opatření. Omezte své sociální kontakty na nezbytné minimum a vyhýbejte se setkávání většího množství lidí. Mějte na paměti, že koronavirus může nakazit Vás i Vaše nejbližší a že těžký průběh se netýká jen seniorů, ale mnohdy dopadá i na daleko mladší lidi, a i ti jen s obtížemi překonávají kritický stav a někdy ho ani přes veškeré naše úsilí nezvládnou. Děláme pro všechny nemocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-19 či jinými závažnými chorobami maximum možného. Neztěžujte to, prosím, nám ani našim nemocným svým neuváženým chováním. I Vy se můžete ocitnout mezi nimi.
Pomozte nám snížit počet hospitalizovaných pacientů i počet zemřelých dodržováním všech platných nařízení! Buďte, prosíme, rozumní. Víme, že už těch nejrůznějších restrikcí a omezení máme všichni dost a už se nemůžeme dočkat návratu k normálnímu životu. Zatím to ale není možné. Prosíme a žádáme Vás:
- omezte cestování a setkávání větších skupin (i rodinných) na naprosto nezbytnou míru
- chraňte pomocí roušek či respirátorů nejen sebe, ale i své okolí
- dodržujte rozestupy a vyvarujte se velkých akcí, především těch, kde padají zábrany a infekce se díky tomu šíří snadněji – vidíme v našich nemocnicích jejich důsledky
- pečlivě si umývejte a desinfikujte ruce
- ke všem těm propagovaným „R“ (roušky, ruce, rozestupy), přidejte, prosíme, to nejdůležitější „R“, tedy rozum.
Dodržování opatření a postupný nárůst počtu očkovaných nás přiblíží k tolik potřebnému normálnímu životu. Chceme, aby naše děti mohly co nejdříve do škol, chceme, abychom se mohli vrátit ke svým povoláním a profesím, mohli do kin a divadel, chceme, abychom si opět mohli naplno užívat život, abychom mohli vycestovat na dovolenou – a jistě to chceme všichni. Buďme proto rozumní a ukáznění. Jen tak se nám to všem podaří. Rychlost, s jakou se budeme vracet k normálnímu životu, záleží na přístupu nás všech. Bez společného úsilí a rozumného přístupu všech to nepůjde.
Budeme-li všichni rozumní a budeme dobře spolupracovat, společně to zvládneme!
V Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové dne 15. února 2021
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. - Fakultní nemocnice Hradec Králové
RNDr. Bc. Jan Mach - Nemocnice Náchod
Ing. Luboš Mottl - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Ing. Miroslav Procházka, CSc. - Nemocnice Trutnov
Ing. Tomáš Sláma, MSc. - Nemocnice Jičín
Ing. Miroslav Vávra, CSc. - Nemocnice Dvůr Králové nad Labem
MUDr. Libor Seneta - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 12. 2. 2021

S ohledem epidemickou situaci budou budovy městského úřadu s účinností od 15. února 2021 pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod
středa 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod
Doporučuje se využívat písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.
Příjem veškerých dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, vždy, kdy to je možné se upřednostní elektronická komunikace.
Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města a na vchodech do jednotlivých budov.

Turistické noviny

TURISTICKÉ NOVINY 2021 – ONLINE

Datum: 11. 2. 2021

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko pro příznivce a turisty připravilo nové číslo Turistických novin pro rok 2021. Najdete v nich nespočet tipů na výlety a nově je také letošní číslo obohaceno o novinky a zajímavosti. Už se těšíte, co u nás můžete objevit a navštívit?
Než si je však budete moci osobně vyzvednout v informačním centru či u našich členů a partnerů, neváhejte a stáhněte si je HNED TEĎ online zde: https://bit.ly/3q14abM
Máte zajímavý tip na výlet, který jste v turistických novinách nenašli a rádi by jste se o něj podělili s ostatními? Pošlete ho na info@dsohp.cz nebo k nám do chatu včetně fotografií z výletu. My tento tip rádi uveřejníme a nejzajímavější oceníme malým dárkem.
Budeme se těšit na vaše tipy z neobjevených a krásných míst našich Orlických hor a Podorlicka.

Informace pro vlastníky kulturních památek na venkově

Datum: 9. 2. 2021

Upozorňujeme vlastníky kulturních památek, které se nacházejí ve venkovském prostředí, že byl pro rok 2021 opět vyhlášen dotační program na obnovu památkově chráněných objektů. Upozorňujeme zájemce (vlastníky kulturních památek) o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR s názvem: „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na změny, které v tomto programu nabyly účinnosti ke dni 1. 1. 2018. I v roce 2021 je uzávěrka pro podání žádosti o příspěvek stanovena ke dni 28. 2. 2021 a podíl vlastníka je opět minimálně 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Bližší informace v dokumentu po rozkliknutí.

Sčítání lidu

Datum: 1. 2. 2021

Česká pošta nás požádala o zveřejnění letáku s náborem sčítacích komisařů pro sčítání lidu. Bližší informace naleznete v letáku po rozkliknutí zprávy.

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 25. 1. 2021

S ohledem na usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. 12. 2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 25. ledna 2021 do dne 14. 2. 2021 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod
Osobní kontakt zaměstnanců s klienty bude omezen na nezbytně nutnou úroveň. Doporučuje se využívat písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.
Příjem veškerých dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, vždy, kdy to je možné se upřednostní elektronická komunikace.
Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města a na vchodech do jednotlivých budov.

Přerušení dodávky vody

Datum: 22. 1. 2021

Aqua servis, a. s., oznamuje, že z důvodu odstraňování havárie na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody dnes s okamžitou platností až do ukončení prací, a to na sídlišti od krytého bazénu, v ulicích Mírová, Solnická, Družstevní, Za Univerzitou, Orlická, Laichterova, Domašínská, Na Příčnici, Javorová, a to včetně domu pečovatelské služby, bytového domu Na Příčnici a Základní školy Františka Kupky, dále v Křovicích, Běstvinách a Dolech. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno pojízdnými cisternami, které budou zastavovat postupně na postižených místech.

Kotlíkové dotace

Datum: 21. 1. 2021

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 18. 1. 2021 vyhlášení dodatečné výzvy na kotlíkové dotace č. 21OPK01. Text výzvy, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, bude zveřejněn od 20.1.2021 na úřední desce kraje nebo na odkazu www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189.
Registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje. Kapacita této výzvy je 500 pořadových míst. Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele tentokrát rozdělí cca 11,5 milionu korun.
Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna.
Stejně jako v předchozích kolech kotlíkových dotací mohou o finanční podporu žádat lidé, kteří si chystají pořídit, nebo si již pořídili nový zdroj vytápění a splňují podmínky pro poskytnutí dotace.
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den – viz kontakty níže:
Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@krkralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@krkralovehradecky.cz
Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@krkralovehradecky.cz
Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@krkralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@krkralovehradecky.cz
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@krkralovehradecky.cz

Mapka druhé fáze očkování v KHK

Královéhradecký kraj připravuje očkovací centra pro druhou fázi očkování proti covidu-19

Datum: 20. 1. 2021

V Královéhradeckém kraji probíhá první fáze očkování proti covidu-19. Očkuje se v sedmi nemocnicích podle dodávky vakcíny. Současně s tím kraj připravuje druhou fázi očkování, do které by měla být zapojena očkovací centra. Ta by měla vzniknout minimálně na sedmi místech kraje.
„Pro zvládnutí očkování je klíčová příprava druhé fáze, kdy by měla být vakcína dostupná i širší veřejnosti. Je nezbytné připravit očkovací centra, která budou schopná zajistit větší kapacity, a tím urychlit proces proočkování obyvatelstva regionu. V současnosti se v našem kraji očkuje v sedmi nemocnicích. Do března předpokládáme, že tady aplikujeme na 62 tisíc dávek vakcíny. Od dubna do června bychom mohli očkovat měsíčně až 100 tisíc vakcín. Vše samozřejmě závisí na tom, jak budeme zásobeni vakcínou,“ uvedl hejtman Martin Červíček.
Očkovací centra by měla vzniknout v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem. Budou tvořit páteřní síť pro celou druhou fázi očkování.
„Plánujeme, že v každém okresním městě bude jedno očkovací centrum. Na jejich zřízení spolupracujeme se starosty jednotlivých měst. Zároveň uvažujeme o zřízení dalších očkovacích míst v Broumově, Novém Bydžově a Jaroměři, čímž bychom zajistili lepší dostupnost očkování. Základem pro každé takové očkovací centrum i místo je zajištění dostatečného počtu personálu,“ doplnil hejtman.
V Královéhradeckém kraji od ledna očkují nemocnice zdravotníky, rizikové pacienty, klienty a personál v domovech pro seniory a také osoby starší 80 let. Do dnešního dne bylo v kraji očkováno téměř šest tisíc osob.

Informace k očkování proti COVID-19

Datum: 19. 1. 2021

Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky je téma očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Přinášíme tedy základní informace, které se týkají očkování v našem regionu a které jsou známy ke dni psaní těchto řádků.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a BioNTech. Do České republiky by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a březnu cca 300 tis., resp. 400 tis. dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj je to 5,4 % z celkového množství dávek. Očkovací centrum Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2 478 dávek. Předpoklad pro únor je 4 032 dávek a pro březen 4 650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, dále klienti a zaměstnanci domovů důchodců, zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18. ledna také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrze rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální rezervační systém, který je dostupný na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového pavilonu „K“. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizový štáb Královéhradeckého kraje připravuje s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bychom mohli očkovací centrum provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmdesáti let. Vzhledem k tomu, že očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii. Jsme však již nyní připraveni kdykoliv navýšit očkovací kapacitu ve stávajícím režimu na 10 000 podaných dávek měsíčně.
Aktuální informace budeme uveřejňovat průběžně na našich webových stránkách. Vaše nemocnice www.nemocnicenachod.cz

Upozornění - silniční hospodářství

Datum: 14. 1. 2021

V pondělí 18.1.2021 bude silniční hospodářství uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani

Datum: 11. 1. 2021

Bližší informace v tiskové zprávě po rozkliknutí.

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 11. 1. 2021

S ohledem na usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. 12. 2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 11. ledna 2021 do dne 22.1.2021 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti.
V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod

Informační leták

Tříkrálová sbírka

Datum: 6. 1. 2021

Farní charita oznamuje, že tři králové v sobotu 9. ledna nemohou z důvodu protiepidemických omezení koledovat a vyčkávají, zda to situace dovolí v termínu od 11. do 24. ledna.
V Dobrušce můžete přispět do kasiček umístěných v Penny marketu, v obchodech Coop potraviny a Sázava na náměstí F. L. Věka, v prodejně Marta u mlýna, v kostele sv. Václava a v městské knihovně.
Požehnání na dveře koledníci zajistí po vyžádání na e-mail: charita.dobruska@seznam.cz.
Na tříkrálový účet lze přispět on-line na internetu na adrese www.trikralovasbirka.cz. Aby se peníze dostaly do Dobrušky, nezapomeňte vyplnit správně variabilní symbol 77705024.
Děkujeme za Vaši podporu a štědrost.

Uzavření registru vozidel a registru řidičů

Datum: 28. 12. 2020

Ve dnech 30. a 31.12.2020 bude registr vozidel a registr řidičů z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 28. 12. 2020

S ohledem na usnesení vlády č. 1379 ze dne 23.12.2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 28.12.2020 do dne 10.01.2021 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti.
V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod

Upozornění

Datum: 21. 12. 2020

Obecní živnostenský úřad bude 31.12.2020 uzavřen.

Svoz komunálního odpadu o svátcích

Datum: 21. 12. 2020

Dle sdělení svozové společnosti Marius Pedersen a.s. bude svoz komunálních odpadů v období vánočních svátků až do konce roku 2020 (včetně Nového roku) probíhat beze změn.
Otvírací doba sběrného dvora města Dobrušky:
Úterý 22. 12. 2020 – otevřeno
Čtvrtek 24. 12. 2020 – zavřeno
Sobota 26. 12. 2020 – zavřeno
Úterý 29. 12. 2020 – otevřeno
Čtvrtek 31. 12. 2020 – zavřeno
Sobota 2. 1. 2020 – otevřeno

Vánoční trhy

Datum: 18. 12. 2020

V úterý dne 22.12.2020 se budou opět konat trhy zaměřené pouze na vánoční sortiment (stromky, chvojí, jmelí, svícny, věnečky, ozdoby, ...).

Organizační opatření tajemníka MěÚ Dobruška

Datum: 14. 12. 2020

S ohledem na usnesení vlády 1202 ze dne 20. listopadu 2020, ve znění usnesení vlády č. 1295, ze dne 10. 12. 2020, budou budovy městského úřadu s účinností od 14. prosince 2020 do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních hodinách vyřizovat neodkladné úřední záležitosti. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou
dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:
pondělí 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
středa 08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 hod
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí:
pondělí a středa 08:00 – 11:30 a 12:30– 17:00 hod

Vánoční trhy

Datum: 11. 12. 2020

V úterý dne 15.12.2020 se budou výjimečně konat trhy zaměřené pouze na vánoční sortiment (stromky, chvojí, jmelí, svícny, věnečky, ozdoby, ...).

Zobrazeno 151-180 ze 674

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
31
3
1
6
2
4
3
4
4
5
5
4
6
8
7
4
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
5
16
4
17
5
18
4
19
5
20
4
21
4
22
4
23
4
24
5
25
7
26
3
27
4
28
3
29
4
1
3
2
4
3
4

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 22. 2. 2024
zataženo 8 °C 5 °C
pátek 23. 2. slabý déšť 9/6 °C
sobota 24. 2. slabý déšť 12/7 °C
neděle 25. 2. déšť 6/3 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-02-2024_CMYK_web-oprava_2.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 315.3 kB

Výtvarná soutěž pro děti

Výstava Ze starých časů

Divadelní jaro

Přednáška o vykopávkách

Hrajeme pro malé diváky

Koncert Karla Kahovce

Představení nejen pro ženy

Semínkovna

Publicita projektů a organizací
Mapa